Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4646 - 004 Flekke
(Object Id: 4647)
(Last updated: 16.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Fjaler (4646)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 305417 m. North: 6803291 m.
Longitude: 5.3649840 Latitude: 61.3150010
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen er knyttet til en 200-250 m bred magnetittførende klorittskifersone med NV-lig strøk og 60-70 graders fall (dog foldninger). Sonen skiller seg ut topografisk og kan lett følges i landskapet, men forsvinner under myr i S og under fjorden i NV. Deler av bebyggelsen ligger oppå sonen, som er fattig mineralisert. Malmmineralene opptrer i fine streker, som 1-2 cm tykke lag eller klumper (< noen cm). Skarp grense mot umineraliserte amfibolittiske b.a. i hengen, mens liggen viser vekslinger mellom skifer og amfibolitt. En rik prøve fra veiskjæring inneholder 0.3% TiO2 i råmalmen, og i slig -200 mesh: 70.06% Fe, 0.66 TiO2, 0.03% V, 0.0157% Cr. BA rapport 2636

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Stadheim, J. , 1928
Flekke forekomstene (Dagbokkutskr.)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2636;1 pages
Abstract:
Det blir gitt en kort beskrivelse av forekomsten. Mineraliseringen opptrer som klumper, klyser eller striper av jernerts, men ingen steder er impregnasjonen så stor at den kan betegnes som malm.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway