English version
MALMDATABASEN
Registrering 4646 - 004 Flekke
(Objekt Id: 4647)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 305417 m. Nord: 6803291 m.
Lengdegrad: 5.3649840 Breddegrad: 61.3150010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er knyttet til en 200-250 m bred magnetittførende klorittskifersone med NV-lig strøk og 60-70 graders fall (dog foldninger). Sonen skiller seg ut topografisk og kan lett følges i landskapet, men forsvinner under myr i S og under fjorden i NV. Deler av bebyggelsen ligger oppå sonen, som er fattig mineralisert. Malmmineralene opptrer i fine streker, som 1-2 cm tykke lag eller klumper (< noen cm). Skarp grense mot umineraliserte amfibolittiske b.a. i hengen, mens liggen viser vekslinger mellom skifer og amfibolitt. En rik prøve fra veiskjæring inneholder 0.3% TiO2 i råmalmen, og i slig -200 mesh: 70.06% Fe, 0.66 TiO2, 0.03% V, 0.0157% Cr. BA rapport 2636

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Stadheim, J. , 1928
Flekke forekomstene (Dagbokkutskr.)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2636;1 sider
Abstrakt:
Det blir gitt en kort beskrivelse av forekomsten. Mineraliseringen opptrer som klumper, klyser eller striper av jernerts, men ingen steder er impregnasjonen så stor at den kan betegnes som malm.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse