English version
MALMDATABASEN
Registrering 4646 - 007 Folkestad
(Objekt Id: 4660)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Askvoll (1117-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 288617 m. Nord: 6797491 m.
Lengdegrad: 5.0585130 Breddegrad: 61.2543050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Ilm +/- Mt +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skal dreie seg om to små forekomster på Tippheia, den ene med areal 30 m2. Prøver innsamlet av ingeniør Efjestad viste: ca. 44% Fe, 8-12.6% TiO2, 0.3% V, 0.8-1.5% Cr BA rapporter: 731, 954, 2771

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Eggen, A.; Munster, C.A. , 1909
Rapport over en magnetjernforekomst tilhørende Cie. Min. Belge-Norvegienne, beliggende paa søndre Folkestaas grund.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 731;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av en jern-titan malmforekomst på gården Søndre Folkestad i Askvoll. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, malmens feltopptreden, malmtype, malmens mektighet og feltutstrekning, bergrettigheter av magnetiske målinger. Vedlagt rapporten følger tre kartkisser: 1) Forekomstens beliggenhet i forhold til de nærmeste gårder etc., 2) Forekomstens beliggenhet M.1:1000 og 3) Kartskisse av selve forekomsten i M. 1:100. Til slutt følger en skrivelse om at malmen sannsynligvis er sterkt titanholdig, og at forekomsten er så liten at det ikke er lønnsomt å opprettholde eksisterende mutinger på denne.

Stadheim, J. F.
Folkestad titanjernforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 954;1 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Folkestad titanjernforekomst i Askvoll. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, utførte skjerpearbeider, egnens bergarter (grå grunnfjellsgneis) samt om malmens feltopptreden og dimensjoner (15 - 20 m lang og 3 m bred linse av kompaktmalm beliggende i granatrik klorittskifer, utenfor kompaktmalmen er en sone med impregnasjonsmalm). Videre er gitt opplysninger om malmens mineralsammensetning på grunnlag av mikroskopering (både kompaktmalmen og impregnasjonsmalmen). En kjemisk analyse av malmen er referert fra J. H. L. Vogt. Til slutt er nevnt noen få ord om malmtilgangen som er alt for liten til å kunne nyttiggjøres i og med at malmlinsens areal bare er på 30 m2.

Stadheim, J. F. , 1928
Folkestad. (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2771;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er et utdrag fra J. Stadheims dagbok for 1928 (2) og omhandler Folkestad titanjernforekomst i Askvoll. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, utførte skjerpearbeider, malmens feltopptreden og dens vertsbergarter, malmtyper (både kompakt og impregnasjonsmalm) samt en kjemisk analyse referert fra J.H.L. Vogt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse