Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit 4645 - 006 Grimeli - Øvre
(Object Id: 4663)
(Last updated: 09.02.2017)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Askvoll (1117-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 291156 m. North: 6818361 m.
Longitude: 5.0824010 Latitude: 61.4425950
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.05.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 700 thousand tons
Operating method: Underground mining Historical production: 50 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 4 % 26.05.2015

Operations
From - To Activity Comments
1759 - 1782 Regular production
1851 - 1906 Regular production
1914 - 1919 Regular production

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Massive Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Stavfjord Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Stavenes Group Formation: Grimeli Formation

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Tuffite Sedimentary
Original rock :Tuffite
Host rock Greenstone Extrusive
Original rock :Basalt

Information(s) in free text format
Free text
The Grimeli deposit is hosted by metabasalts (partly pillowed) belonging to the Sunnfjord-Stavfjord ophiolite complex. The deposit was exploited in three small mines in the periods 1759-1782, 1851-1906 and 1914-1919. The annual production was 300-1100 t ore with an average content of 3.5-4.5 % Cu. If the average production was 6-700 t pr year this means that the total production was 50-60 000 t. The sulphides occur at several levels within greenstone, pillowlava and hyaloclastic breccia, and as impregnations, stripes, veins and more massive bands. The mineralized zones are from 2-3 dm to 1.5 m thick. Ore minerals are pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite and sphalerite. Ground geophysics (CP) indicates to main plateformed ore bodies, 450 m wide x 600 m deep and 380 m wide x 600 m deep, respectively. An average thickness of 1 m gives a possible resource of 1.5 mill.t of mineralization with 2-4 % Cu+Zn. The Vågedalen deposit is a similar deposit and in the same stratigraphic level situated 7 km E of Grimeli. This deposit is estimated to contain 0.7 mill. t of mineralization with 2-4 % Cu+Zn, but with more zinc than at Grimeli.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are; Often, Morten , 1981
Kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/53A;15 pages
Abstract:
I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det i perioden 1976-80 foretatt geofysiske VLF- og CP-målinger, geologiske kartleggingsarbeider og diamantboringer (Pack-sack) ved kisforekomstene Grimeli og Vågedalen. Det blir i denne rapporten presentert en oversikt over de kjente kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen. Rapporten er for en stor del basert på tidligere arbeider. For Grimeli og Vågedalen er det på et usikkert grunnlag anslått en forekomststørrelse på henholdsvis 1.5 og 0.7 mill. tonn med 2-4% Cu + Zn. Dette er for lite til å være av økonomisk interesse. Ingen av de øvrige kisforekomstene er lovende, og Stavfjordområdet vurderes som lite interessant i kissammenheng.

Rønning, Jan Steinar , 1981
CP-målinger i Grimelifeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1800/53C;11 pages
Abstract:
Rapporten meddeler resultater fra CP-målinger ved Grimeli og Vågedalen gruver. Hensikten var å få bedre kjennskap til malmsonenes laterale utstrekning samt å bestemme lengdeutstrekning mot dypet. Lengden langs fallet ble ved Grimeli antydet til 600-200 meter og i Vågedalen 500 -200 meter. En optimistisk beregning av malmreservene anyder størrelsesorden 2 mill. tonn, som antas å være for lite til at økonomisk drift kan startes.

Singsaas, Per , 1979
VLF-målinger Grimelifeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/53B;7 pages
Abstract:
Det ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen gruver ligger i et sammenhengende drag av kisførende soner. Tiden tillot ikke målinger langs hele draget. I feltet ved Grimeli gruve ble det påvist en rekke ledende soner, et par fort- setter 1 500 m i østlig retning. På grunnlag av måleresultatene er det utført packsackboringer i noen punkter på de lange sonene øst for gruva, men det ble kun påtruffet fattige kissoner (Morten Often). Ved Vågedalen gruve fremkom sterke anomalier på gruvesonen som trolig er ca. 800 m lang. Ved eventuelle nøyere undersøkelser av malmkroppene ved Grimeli gruve vil det være behov for andre typer målinger med større dybderekkevidde, f.eks. Turam- og/eller CP-målinger.

Stensrud, Axel , 1977
En mineralogisk undersøkelse av Grimeliforekomsten, Askvoll, Sogn og Fjordane.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Name of Locality: Grimeli Øvre
(Object Id: 32779 6,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Askvoll (1117-4) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 291234 m. North: 6818350 m.
Longitude: 5.0838850 Latitude: 61.4425390
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu


Name of Locality: Adit
(Object Id: 32780 6,02,00)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Askvoll (1117-4) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 290922 m. North: 6818297 m.
Longitude: 5.0781080 Latitude: 61.4418960
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu


Name of Locality: Adit
(Object Id: 32781 6,03,00)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Askvoll (1117-4) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 291045 m. North: 6818421 m.
Longitude: 5.0802520 Latitude: 61.4430640
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway