Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4642 - 002 Frøningen
(Object Id: 4675)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Lærdal (4642)
Map 1:50000: Kaupanger (1417-3) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 400667 m. North: 6776842 m.
Longitude: 7.1566770 Latitude: 61.1136210
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Deposits outside the Ti - provinces %P2O5(Ore):
Host rock: Anorthosite %MgO(Ilm): <1
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
O. Øverlie (1955): Spigerverket har 3 anvisninger på Frøningen skjerp som ligger i Leikanger herred, Sogn og Fjordane fylke. Skjerpene ligger ved Buedn, 2 gårder på vestsiden av halvøya mellorn Sognefjorden og Aurlandsfjord, ca. 1.5 time med motorbåt fra Leikanger. En har her i alt 4 sprengninger i fjellsiden, alle ca. 60 m opp fra sjøen. Bergarten består hovedsakelig av anortositt, og malmen ligger inne i denne. Alle forekomstene ligger i samme sone og stikker horisontalt inn i fjellet. I bunnen av alle skjæringene var malmen på det nærmeste gått helt ut, og det hele ga inntrykk av å være uten betydning. Videre undersøkelser av dette felt kan ikke på det nåværende tidspunkt anbefales. En prøve tatt av ing. Efjestad i 1937 viste: 29.81 % Fe, 6.55 % TiO2, 0.13 % V og 0.031 % P.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway