English version
MALMDATABASEN
Registrering 4642 - 002 Frøningen
(Objekt Id: 4675)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Lærdal (4642)
Kart 1:50000: Kaupanger (1417-3) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 400667 m. Nord: 6776842 m.
Lengdegrad: 7.1566770 Breddegrad: 61.1136210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Forekomster utenfor Titan - provinsene %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Anortositt %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Øverlie (1955): Spigerverket har 3 anvisninger på Frøningen skjerp som ligger i Leikanger herred, Sogn og Fjordane fylke. Skjerpene ligger ved Buedn, 2 gårder på vestsiden av halvøya mellorn Sognefjorden og Aurlandsfjord, ca. 1.5 time med motorbåt fra Leikanger. En har her i alt 4 sprengninger i fjellsiden, alle ca. 60 m opp fra sjøen. Bergarten består hovedsakelig av anortositt, og malmen ligger inne i denne. Alle forekomstene ligger i samme sone og stikker horisontalt inn i fjellet. I bunnen av alle skjæringene var malmen på det nærmeste gått helt ut, og det hele ga inntrykk av å være uten betydning. Videre undersøkelser av dette felt kan ikke på det nåværende tidspunkt anbefales. En prøve tatt av ing. Efjestad i 1937 viste: 29.81 % Fe, 6.55 % TiO2, 0.13 % V og 0.031 % P.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse