Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4614 - 001 Gullberg
(Object Id: 4752)
(Last updated: 05.01.2022)

Location
County: Vestland Municipality: Stord (4614)
Map 1:50000: Husnes (1214-4) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 304217 m. North: 6631141 m.
Longitude: 5.5128810 Latitude: 59.7717470
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn Kis Co
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 7 thousand tons


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Volcex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 46 / 24 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Hardangerfjordgr. Formation: Agdesteinformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Fyllitt

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Schistosity Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger like ved kysten og finnes lett ved å gå langs kysten fra øst. Her er et større antall gruver, stoller og skjerp. De største gruvene er murt igjen og derfor utilgjengelige. Nedenfor de største gruvene ligger flere hundre m3 tippmateriale hvor det nesten ikke ses malm. Ved den vestligste gruven ses et 80 cm tykt faststående malmlegeme som kan følges 3-4 m. Midt i dette er det et fyllitisk lag med et par cm's tykkelse som er orientert 46°/24°SØ. Malmlegemet er etterlatt som "pillar". Malmen er finkornet og massiv og har et gullig og brunlig skjær, hvilket indikerer tilstedeværelse av kobberkis og sinkblende. Litt kvarts er utskilt i tynne årer. Den øverste delen av malmlegemet er laminert. Vertsbergarten er en grønn klorittrik skifer som er sterkt deformert i hele gruveområdet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Munster, C.A. ? , 1908
Rapport over Guldberg og Lerbanken kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 405;23 pages
Abstract:
Rapporten gir en svært detaljert oversikt over skjerp i tilknytning til de ovennevte. Disse ser ut til å være knyttet til ett og samme nivå i noe som blir kalt alunskifer og grafittskifer. Det har vært drift ved mange av disse, og de strekker seg over en lengde på ca 200 m. Malmen består av kobberkis, men den opptrer svært uregelmessig. Den ligger i klumper og nyrer og det er mange små forkastninger som vanskeliggjør driften. Mektigheten er i de fleste tilfellene små (under en m.) Det er en masse skisser som medfølger rapporten, men det er vanskelig å bli klok på dem. det opplyses at gehaltene på utdrevet malm var Cu 4 %, S 41%. Rapporten er vanskelig å tyde fordi skriften begynner å viskes ut.

Egge, A.; Munster, C.A. , 1909
Rapport over kisforekomstene ved Guldberg, Lilleguldberg og Lerbanken ved Lervik, Stordø i Søndhordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2087;7 pages
Abstract:
Rapporten består av 5-6 rapporter, brev og analyser fra Guldberg. Det framgår at det er mange skjerp i området og fordi det under drift på ett av dem (Guldberg) ble funnet en kobbermalm med dimensjoner 34x12x8m. Denne malm mistet man så (forkastning?) og man håper å finne fortsettelsen. Malmen var rik: 4% Cu, 41 % S men det blir uansett snakk om små tonnasjer. Det er foretatt en slags (EM?) måling uten å finne mer malm. Et par nye gjennomsnittsanalyser fra Guldberg og Dokken (et nærliggende skjerp) ga gehalter på 2,8 og 2,2% Cu.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0063.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Fink. og svakt lagdelt py-malm med litt cpy og sl?.
No. of registrated element analyses = 1
HO0063.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Fink. og massiv py-malm med litt cpy og sl? samt 1 % karbonat og kloritt.
No. of registrated element analyses = 1
HO0063.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Fink. og svakt båndet py-malm med litt cpy og 30-40 % skiferflak.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4614 - 001 Gullberg

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0063.01 Bedrock 54182 1857 228 246 33 31.8 297.0
HO0063.02 Bedrock 53031 2165 115 374 32 30.3 1188.0
HO0063.03 Bedrock 15659 2608 127 336 42 9.4 219.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0063.01 6.0 -3.0 -5.0 92 9.4 9 6.00 -2 28
HO0063.02 -3.0 -3.0 -5.0 87 10.0 2 1.00 -2 3
HO0063.03 -3.0 -3.0 -5.0 114 7.8 5 23.00 -2 15
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0063.01 39.39 20 23 316 27.11 -2.00 -5.00 -2 13.0
HO0063.02 42.25 8 6 387 23.90 -2.00 -5.00 -2 18.0
HO0063.03 35.73 43 41 218 32.84 -2.00 -5.00 -2 8.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0063.01 -1.00 11
HO0063.02 -1.00 6
HO0063.03 -1.00 -3


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway