English version
MALMDATABASEN
Registrering 4614 - 001 Gullberg
(Objekt Id: 4752)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 304217 m. Nord: 6631141 m.
Lengdegrad: 5.5128810 Breddegrad: 59.7717470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 46 / 24 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Hardangerfjordgr. Formasjon: Agdesteinformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Fyllitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger like ved kysten og finnes lett ved å gå langs kysten fra øst. Her er et større antall gruver, stoller og skjerp. De største gruvene er murt igjen og derfor utilgjengelige. Nedenfor de største gruvene ligger flere hundre m3 tippmateriale hvor det nesten ikke ses malm. Ved den vestligste gruven ses et 80 cm tykt faststående malmlegeme som kan følges 3-4 m. Midt i dette er det et fyllitisk lag med et par cm's tykkelse som er orientert 46°/24°SØ. Malmlegemet er etterlatt som "pillar". Malmen er finkornet og massiv og har et gullig og brunlig skjær, hvilket indikerer tilstedeværelse av kobberkis og sinkblende. Litt kvarts er utskilt i tynne årer. Den øverste delen av malmlegemet er laminert. Vertsbergarten er en grønn klorittrik skifer som er sterkt deformert i hele gruveområdet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. ? , 1908
Rapport over Guldberg og Lerbanken kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 405;23 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en svært detaljert oversikt over skjerp i tilknytning til de ovennevte. Disse ser ut til å være knyttet til ett og samme nivå i noe som blir kalt alunskifer og grafittskifer. Det har vært drift ved mange av disse, og de strekker seg over en lengde på ca 200 m. Malmen består av kobberkis, men den opptrer svært uregelmessig. Den ligger i klumper og nyrer og det er mange små forkastninger som vanskeliggjør driften. Mektigheten er i de fleste tilfellene små (under en m.) Det er en masse skisser som medfølger rapporten, men det er vanskelig å bli klok på dem. det opplyses at gehaltene på utdrevet malm var Cu 4 %, S 41%. Rapporten er vanskelig å tyde fordi skriften begynner å viskes ut.

Egge, A.; Munster, C.A. , 1909
Rapport over kisforekomstene ved Guldberg, Lilleguldberg og Lerbanken ved Lervik, Stordø i Søndhordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2087;7 sider
Abstrakt:
Rapporten består av 5-6 rapporter, brev og analyser fra Guldberg. Det framgår at det er mange skjerp i området og fordi det under drift på ett av dem (Guldberg) ble funnet en kobbermalm med dimensjoner 34x12x8m. Denne malm mistet man så (forkastning?) og man håper å finne fortsettelsen. Malmen var rik: 4% Cu, 41 % S men det blir uansett snakk om små tonnasjer. Det er foretatt en slags (EM?) måling uten å finne mer malm. Et par nye gjennomsnittsanalyser fra Guldberg og Dokken (et nærliggende skjerp) ga gehalter på 2,8 og 2,2% Cu.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0063.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. og svakt lagdelt py-malm med litt cpy og sl?.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0063.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. og massiv py-malm med litt cpy og sl? samt 1 % karbonat og kloritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0063.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. og svakt båndet py-malm med litt cpy og 30-40 % skiferflak.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse