Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4614 - 002 Hysstad
(Object Id: 4753)
(Last updated: 03.04.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Stord (4614)
Map 1:50000: Husnes (1214-4) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 305267 m. North: 6633191 m.
Longitude: 5.5296330 Latitude: 59.7906150
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Volcex Form:
Main texture: Cataclastic Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Hardangerfjordgr. Formation: Agdesteinformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Fyllitt Sedimentary

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Schistosity Strike/Dip :282 / 48

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ligger på østsiden av en lokal høyderygg som passeres på venstre hånd når man kjører mot Hysstadmarkjo. En liten sti passerer mineraliseringen som er temmelig vanskelig å finne. Mineraliseringen, som ikke ble funnet i fast fjell, er blitt brutt eller forsøkt å bryte ut i et skjerp og en 12 m lang stoll. Stollen ligger ca. 10 meter under skjerpet. I tippmaterialet utenfor stollen fant undertegnede ingen malm, og det antas derfor at man aldri fant malm i stollen. Det lille undertegnede fant av malm på stedet var fra skjerpets tippmateriale. Malmen ligner i høy grad den fra Gullberg gruve som også Falkenberg (1914) har påpeket. Malmen er finkornet, har litt kobberkis og et brunlig skjær som indikerer sinkblende. Malmen er sterkt tektonisk påvirket. Det er interessant at Hysstad og Gullberg ligger på en linje som er parallell med bergartenes regionale strøk. En lokal person fra Agdestein mener at det ved ei grube i dette område er mange rike kisblokker, så det er muligens andre forekomster i området.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0064.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: "Chip sample", massiv fink. py-malm med cpy (liten prøve, men det eneste som kunne oppdrives på stedet).
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4614 - 002 Hysstad

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0064.01 Bedrock 30573 8747 239 529 52 9.3 267.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0064.01 -3.0 -3.0 -5.0 65 34.2 7 15.00 -2 11
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0064.01 31.75 22 30 666 25.74 2.00 -5.00 -2 27.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0064.01 -1.00 -3


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway