English version
MALMDATABASEN
Registrering 4614 - 002 Hysstad
(Objekt Id: 4753)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 305267 m. Nord: 6633191 m.
Lengdegrad: 5.5296330 Breddegrad: 59.7906150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Hardangerfjordgr. Formasjon: Agdesteinformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Fyllitt Sedimentær

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :282 / 48

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger på østsiden av en lokal høyderygg som passeres på venstre hånd når man kjører mot Hysstadmarkjo. En liten sti passerer mineraliseringen som er temmelig vanskelig å finne. Mineraliseringen, som ikke ble funnet i fast fjell, er blitt brutt eller forsøkt å bryte ut i et skjerp og en 12 m lang stoll. Stollen ligger ca. 10 meter under skjerpet. I tippmaterialet utenfor stollen fant undertegnede ingen malm, og det antas derfor at man aldri fant malm i stollen. Det lille undertegnede fant av malm på stedet var fra skjerpets tippmateriale. Malmen ligner i høy grad den fra Gullberg gruve som også Falkenberg (1914) har påpeket. Malmen er finkornet, har litt kobberkis og et brunlig skjær som indikerer sinkblende. Malmen er sterkt tektonisk påvirket. Det er interessant at Hysstad og Gullberg ligger på en linje som er parallell med bergartenes regionale strøk. En lokal person fra Agdestein mener at det ved ei grube i dette område er mange rike kisblokker, så det er muligens andre forekomster i området.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0064.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample", massiv fink. py-malm med cpy (liten prøve, men det eneste som kunne oppdrives på stedet).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse