Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4614 - 005 Tveit
(Object Id: 4762)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Stord (4614)
Map 1:50000: Husnes (1214-4) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 309168 m. North: 6637591 m.
Longitude: 5.5949690 Latitude: 59.8318710
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1883 - 1885 Regular production Company/Institution :Vigsnes Kobberverk

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 220 / 25 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Hardangerfjordgr. Formation: Haukanes-formasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Kvartskeratofyr Extrusive
Metamorphic facies :Greenschist
Host rock Glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :226 / 22 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Gruva ligger på nordsiden av Tveitvatnet i underkant av en liten høyderygg og er lett tilgjengelig. Selve gruverommet svarer nøye til tegningen i Reusch (1888). De nedre delene av gruva står under vann. Gruverommet har som plan betraktet orienteringen 40o og faller 25-30o mot NV. Sulfidlaget har samme orientering og er på sitt tykkeste 4 m. Sulfidlaget ligger inneklemt mellom kvartskeratofyr (over) og glimmerskifer (under) og er konkordant. Oppe på høyderyggen hvor gruva ligger, finnes mange små kvartsårer/-nyrer uten foretrukken orientering. De fleste står mer eller mindre loddrett og har muligens forbindelse med gruva lenger nede. Stedvis ses cm-store spekularittflak i kvartsårene. Ifølge Reusch (1888) er det brutt på sølvholdig blyglans i to skjerp som ligger henholdsvis nord og sydvest for gruva. Skjerpene er vannfylte og det var ikke mulig å se blyglans i det sparsomme tippmaterialet. På Tveitneset (eller Rødeneset), som ligger 5-600 m mot nordøst i strøkretningen, ligger 6 skjerp, 1 stoll og 1 synk. Man har her brutt på en fortsettelse av malmlegemet fra Tveitgruva og malmen her ligner malmen derfra. Det som gjør Tveitgruven interessant er at det finnes bornitt der. Kolderup (1929) (med flere) var oppmerksom på dette, og mener at mineraliseringen er "opstått ved en endogen pneumatolyse i kvartskeratofyr". Undertegnede klassificerer den som en metamorfosert marin-ekshalativ mineralisering på bakgrunn av lagdelte bornitt-svovelkismalmer som er utbredte i tippmaterialet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over Rødenesets svovlkisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 377;2 pages
Abstract:
Rødneset skjerp ligger på østsiden av Huglo. Malmen beskrives som en kvartsitt ( er det kvartskeratofyr el gneis? ) med fint isprengt svovelkis. Den inneholder 25 - 30 % S. Mektigheten er ca 2 m men den kan bare følges ca 200 m ( den går ut i havet ). Det er drevet ut ca. 150 m3 malmi tre shråsynker. Det opplyses at malmen er uten intresse. Rapporten har en god skisse.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0073.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Massiv py-malm. Kornstørrelse 0.5 mm.
No. of registrated element analyses = 1
HO0073.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Py-malm med 50 % kvarts og 1-2 % bornitt.
No. of registrated element analyses = 1
HO0073.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Båndet/anastomoserende py-malm med 50 % kvarts og 1-2 % bornitt.
No. of registrated element analyses = 1
HO0073.04 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Py-malm med skiferlag (20 %) og 2 lag av bornitt (2-3 %).
No. of registrated element analyses = 1
HO0073.05 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Py-malm med 20-30 % kvarts og 1 % cpy. Kornstørrelsen er <0.5 mm
No. of registrated element analyses = 1
HO0073.06 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 20 % spekularitt. Prøven er tatt ca. 10 m ovenfor selve Tveit-gruven.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Rødneset/Tveitneset
(Object Id: 6712 5,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Stord (4614)
Map 1:50000: Husnes (1214-4) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 309618 m. North: 6638091 m.
Longitude: 5.6025250 Latitude: 59.8365590
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:Analyse Results
from
Deposit Area 4614 - 005 Tveit

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0073.01 Bedrock 4566 131 564 17 9 6.4 46.0
HO0073.02 Bedrock 6529 15 111 25 16 8.5 136.0
HO0073.03 Bedrock 5298 11 85 20 13 4.8 104.0
HO0073.04 Bedrock 22437 27 213 27 13 11.2 100.0
HO0073.05 Bedrock 5480 16 338 72 16 3.0 207.0
HO0073.06 Bedrock 149 3 25 -1 7 -.3 10.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0073.01 -3.0 -3.0 -5.0 675 1.7 2 2.00 140 204
HO0073.02 -3.0 -3.0 -5.0 11 .7 1 6.00 -2 11
HO0073.03 -3.0 -3.0 -5.0 15 1.0 2 3.00 2 14
HO0073.04 -3.0 -3.0 -5.0 9 1.5 2 14.00 4 124
HO0073.05 -3.0 -3.0 -5.0 10 1.2 2 34.00 21 17
HO0073.06 -3.0 -3.0 -5.0 2 .5 678 1.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0073.01 44.47 -1 3 359 20.82 5.00 5.00 13 13.0
HO0073.02 27.49 -1 4 324 22.62 7.00 5.00 -2 7.0
HO0073.03 20.14 -1 2 365 20.20 11.00 7.00 -2 17.0
HO0073.04 29.64 -1 3 341 21.22 16.00 9.00 -2 18.0
HO0073.05 23.03 -1 2 343 21.15 4.00 5.00 -2 13.0
HO0073.06 .14 38 7 319 9.83 3.00 -5.00 -2 31.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0073.01 4.00 13
HO0073.02 6.00 4
HO0073.03 10.00 9
HO0073.04 13.00 10
HO0073.05 4.00 6
HO0073.06 4.00 4


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway