English version
MALMDATABASEN
Registrering 4614 - 005 Tveit
(Objekt Id: 4762)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 309168 m. Nord: 6637591 m.
Lengdegrad: 5.5949690 Breddegrad: 59.8318710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1883 - 1885 Regulær drift Selskap/Institusjon:Vigsnes Kobberverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Hardangerfjordgr. Formasjon: Haukanes-formasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartskeratofyr Ekstrusiv
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :226 / 22 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger på nordsiden av Tveitvatnet i underkant av en liten høyderygg og er lett tilgjengelig. Selve gruverommet svarer nøye til tegningen i Reusch (1888). De nedre delene av gruva står under vann. Gruverommet har som plan betraktet orienteringen 40o og faller 25-30o mot NV. Sulfidlaget har samme orientering og er på sitt tykkeste 4 m. Sulfidlaget ligger inneklemt mellom kvartskeratofyr (over) og glimmerskifer (under) og er konkordant. Oppe på høyderyggen hvor gruva ligger, finnes mange små kvartsårer/-nyrer uten foretrukken orientering. De fleste står mer eller mindre loddrett og har muligens forbindelse med gruva lenger nede. Stedvis ses cm-store spekularittflak i kvartsårene. Ifølge Reusch (1888) er det brutt på sølvholdig blyglans i to skjerp som ligger henholdsvis nord og sydvest for gruva. Skjerpene er vannfylte og det var ikke mulig å se blyglans i det sparsomme tippmaterialet. På Tveitneset (eller Rødeneset), som ligger 5-600 m mot nordøst i strøkretningen, ligger 6 skjerp, 1 stoll og 1 synk. Man har her brutt på en fortsettelse av malmlegemet fra Tveitgruva og malmen her ligner malmen derfra. Det som gjør Tveitgruven interessant er at det finnes bornitt der. Kolderup (1929) (med flere) var oppmerksom på dette, og mener at mineraliseringen er "opstått ved en endogen pneumatolyse i kvartskeratofyr". Undertegnede klassificerer den som en metamorfosert marin-ekshalativ mineralisering på bakgrunn av lagdelte bornitt-svovelkismalmer som er utbredte i tippmaterialet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over Rødenesets svovlkisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 377;2 sider
Abstrakt:
Rødneset skjerp ligger på østsiden av Huglo. Malmen beskrives som en kvartsitt ( er det kvartskeratofyr el gneis? ) med fint isprengt svovelkis. Den inneholder 25 - 30 % S. Mektigheten er ca 2 m men den kan bare følges ca 200 m ( den går ut i havet ). Det er drevet ut ca. 150 m3 malmi tre shråsynker. Det opplyses at malmen er uten intresse. Rapporten har en god skisse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0073.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-malm. Kornstørrelse 0.5 mm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0073.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med 50 % kvarts og 1-2 % bornitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0073.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet/anastomoserende py-malm med 50 % kvarts og 1-2 % bornitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0073.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med skiferlag (20 %) og 2 lag av bornitt (2-3 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0073.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med 20-30 % kvarts og 1 % cpy. Kornstørrelsen er <0.5 mm
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0073.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 20 % spekularitt. Prøven er tatt ca. 10 m ovenfor selve Tveit-gruven.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rødneset/Tveitneset
(Objekt Id: 6712 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 309618 m. Nord: 6638091 m.
Lengdegrad: 5.6025250 Breddegrad: 59.8365590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse