Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4617 - 017 Ølve
(Object Id: 4767)
(Last updated: 16.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Fusa (1215-3) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 323467 m. North: 6657491 m.
Longitude: 5.8326810 Latitude: 60.0166350
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1880 Test mining

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Cataclastic Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 230 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Ølve-Varaldsøykompl. Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Grønnskifer Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Schistosity Strike/Dip :230 / 30

Information(s) in free text format
Free text
Man tar av fra landeveien (547) mot Ulvanes, og etter et par hundre m passeres bekken fra Kvitebergsvatnet. På sydsiden av bekken, like ved brua, ligger en 6-7 m lang stoll. En lokalkjent mann visste om flere små dagbrudd som strakte seg 30-35 m mot sydvest fra stollen, men de er på grunn av utvidelse av veien nå gravd vekk. De lå på samme horisont som stollen. Horisonten består av klorittskifer med endel kvartsnyrer/-linser, hvorav noen er opptil 1 m lange og 30 cm brede. Generelt er de mye mindre. Kvartslegemene utgjør 5-10% av horisonten, og er mer hyppige i noen lag enn i andre. Kvartsen er hvit eller grå og inneholder av og til litt Fe-holdig karbonat. Forresten finnes det i Ølveområdet mange veiblotninger med helt tilsvarende horisonter. Navnet "Slagget" opptrer på Foslies (1955) kart, og dette skyldes at det ligger en større mengde slagg ved bekkens utløp i fjorden. Slaggen stammer fra en smeltehytte som lå her og som smeltet malm fra kisforekomster i området. Det ligger også endel malmblokker i slaggen. Disse antas å være fra Atramadalgruvene som ligger 3 km herfra.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Foslie, Steinar; Dietrichson, Brynjulf , 1955
Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger og bergverksdriftens historie.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.147;1-106 pages
Abstract:
When Steinar Foslie suddenly passed away in november 1951, he had finished the geological map here presented: "Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger", based on field-work during 1942-49. Furthermore his M.S. contained a thorough petrological description of the rocks (p. 1f.) and the history of the copper-mining in the Ølve-district "Christiansgaves (Lilledale) kobberverk" from the two periods 1642-73 and 1759-85, holding a lot of items based on the study of records (p. 55 f.). These M.S. are printed unaltered, introduced by the author's own preface. The paper as a whole must be looked on as a basic draft only: An obviously planned section treating the ore deposits and their mineralogy has not been worked out, yet the facts presented may throw light upon general problems connected with the pyrite-deposits of Norway. As appears from the map the predominant rock in the pyrite-district is greenstone, more or less schistose. The term "greenstone" is here used for basic lavas and tuffs only, while the designation "the greenstone formation" is used by Foslie in the same sense as for the widely extended pyrite-bearing group in the Trondheim-district.

Holmsen, P. , 1887
Om guldforekomsten i Ølve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 647;2 pages
Abstract:
Lok. Nr. 20276-20281. Gull er påvist i kvartsboller i en klorittskifer.

Stadheim, J. F. , 1928
Ølve, Kvinnherad. (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2776;1 pages
Abstract:
Kvartslinser i klorittskifer oppgis å være gullholdige.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0078.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 30-40 % fyllitt.
No. of registrated element analyses = 1
HO0078.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 50 % fyllitt og 5 % epidot i kvartsen.
No. of registrated element analyses = 1
HO0078.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 50-60 % fyllitt.
No. of registrated element analyses = 1
HO0078.04 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 30-40 % fyllitt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4617 - 017 Ølve

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0078.01 Bedrock 28 16 -3 3 9 -.3 -2.0
HO0078.02 Bedrock 121 21 3 18 98 -.3 -2.0
HO0078.03 Bedrock 10 29 3 8 38 -.3 -2.0
HO0078.04 Bedrock 15 36 5 6 16 -.3 -2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0078.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 37 1.00 -2 -2
HO0078.02 -3.0 4.0 -5.0 -2 .5 32 -1.00 2 -2
HO0078.03 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 65 -1.00 -2 2
HO0078.04 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 68 -1.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0078.01 -.01 4 12 273 .67 7.00 -5.00 -2 30.0
HO0078.02 -.01 12 101 622 2.61 2.00 -5.00 -2 34.0
HO0078.03 .01 7 26 521 1.12 27.00 -5.00 -2 53.0
HO0078.04 .01 10 8 744 1.08 14.00 -5.00 -2 62.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0078.01 18.00 4
HO0078.02 2.00 4
HO0078.03 45.00 4
HO0078.04 29.00 3


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway