English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 017 Ølve
(Objekt Id: 4767)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 323467 m. Nord: 6657491 m.
Lengdegrad: 5.8326810 Breddegrad: 60.0166350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Ølve-Varaldsøykompl. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :230 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Man tar av fra landeveien (547) mot Ulvanes, og etter et par hundre m passeres bekken fra Kvitebergsvatnet. På sydsiden av bekken, like ved brua, ligger en 6-7 m lang stoll. En lokalkjent mann visste om flere små dagbrudd som strakte seg 30-35 m mot sydvest fra stollen, men de er på grunn av utvidelse av veien nå gravd vekk. De lå på samme horisont som stollen. Horisonten består av klorittskifer med endel kvartsnyrer/-linser, hvorav noen er opptil 1 m lange og 30 cm brede. Generelt er de mye mindre. Kvartslegemene utgjør 5-10% av horisonten, og er mer hyppige i noen lag enn i andre. Kvartsen er hvit eller grå og inneholder av og til litt Fe-holdig karbonat. Forresten finnes det i Ølveområdet mange veiblotninger med helt tilsvarende horisonter. Navnet "Slagget" opptrer på Foslies (1955) kart, og dette skyldes at det ligger en større mengde slagg ved bekkens utløp i fjorden. Slaggen stammer fra en smeltehytte som lå her og som smeltet malm fra kisforekomster i området. Det ligger også endel malmblokker i slaggen. Disse antas å være fra Atramadalgruvene som ligger 3 km herfra.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Foslie, Steinar; Dietrichson, Brynjulf , 1955
Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger og bergverksdriftens historie.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.147;1-106 sider
Abstrakt:
When Steinar Foslie suddenly passed away in november 1951, he had finished the geological map here presented: "Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger", based on field-work during 1942-49. Furthermore his M.S. contained a thorough petrological description of the rocks (p. 1f.) and the history of the copper-mining in the Ølve-district "Christiansgaves (Lilledale) kobberverk" from the two periods 1642-73 and 1759-85, holding a lot of items based on the study of records (p. 55 f.). These M.S. are printed unaltered, introduced by the author's own preface. The paper as a whole must be looked on as a basic draft only: An obviously planned section treating the ore deposits and their mineralogy has not been worked out, yet the facts presented may throw light upon general problems connected with the pyrite-deposits of Norway. As appears from the map the predominant rock in the pyrite-district is greenstone, more or less schistose. The term "greenstone" is here used for basic lavas and tuffs only, while the designation "the greenstone formation" is used by Foslie in the same sense as for the widely extended pyrite-bearing group in the Trondheim-district.

Holmsen, P. , 1887
Om guldforekomsten i Ølve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 647;2 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20276-20281. Gull er påvist i kvartsboller i en klorittskifer.

Stadheim, J. F. , 1928
Ølve, Kvinnherad. (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2776;1 sider
Abstrakt:
Kvartslinser i klorittskifer oppgis å være gullholdige.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0078.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 30-40 % fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0078.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 50 % fyllitt og 5 % epidot i kvartsen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0078.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 50-60 % fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0078.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 30-40 % fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 017 Ølve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0078.01 Fastfjell 28 16 -3 3 9 -.3 -2.0
HO0078.02 Fastfjell 121 21 3 18 98 -.3 -2.0
HO0078.03 Fastfjell 10 29 3 8 38 -.3 -2.0
HO0078.04 Fastfjell 15 36 5 6 16 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0078.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 37 1.00 -2 -2
HO0078.02 -3.0 4.0 -5.0 -2 .5 32 -1.00 2 -2
HO0078.03 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 65 -1.00 -2 2
HO0078.04 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 68 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0078.01 -.01 4 12 273 .67 7.00 -5.00 -2 30.0
HO0078.02 -.01 12 101 622 2.61 2.00 -5.00 -2 34.0
HO0078.03 .01 7 26 521 1.12 27.00 -5.00 -2 53.0
HO0078.04 .01 10 8 744 1.08 14.00 -5.00 -2 62.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0078.01 18.00 4
HO0078.02 2.00 4
HO0078.03 45.00 4
HO0078.04 29.00 3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse