English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 037 Valaheien
(Objekt Id: 4789)
(Sist oppdatert: 20.12.2017)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334429 m. Nord: 6671469 m.
Lengdegrad: 6.0177250 Breddegrad: 60.1465400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 26.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 314 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 170 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1867 - 1888 Regulær drift Selskap/Institusjon:Engelske interesser
1909 - 1917 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 80 / 68 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Ølve-Varaldsøykompl. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnsten Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :80 / 68 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :80 / 68 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Valaheien er den største gruva på Varaldsøya. Idag er inngangene til gruvekomplekset gjenmurte, og derfor kan ikke "in situ"-iakttagelser gjøres. Undertegnede tok prøver av forskjellige malmtyper.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjørlykke, Harald , 1957
Varaldsøy grube. Valaheien, profilskisse 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2397

Bjørlykke, H. , 1957
Rapport over Varaldsøy Gruber og malmstrøket Varaldsøy - Nygruben - Hisdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6308;8 sider
Abstrakt:
Rapporten oppsummerer geologiske forhold, geologiske resultater og malmberegninger. Feltet omtales som forholdsvis lovende m.h.p. drift i liten skala. Forekomstnr. 20082, 20287 og 20290. Forekomstens navn og koordinater: Nygruva 32 3330 66708, Varaldsøy, Hisdalen 32 3309 66699. Valaheia 32 3345 66717.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0100.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv grovk. py-malm med 5 mm store korn. 10 % kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0100.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts, karbonat og skifer med fragm. av ytterst fink. py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0100.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py- og mt-malm med 10 % kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0100.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. py-malm med 30 % kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0100.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Svakt lagdelt py-kvartsmalm med enkelte skiferlag.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Pit
(Objekt Id: 32794 37,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334557 m. Nord: 6671540 m.
Lengdegrad: 6.0199780 Breddegrad: 60.1472230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Pit
(Objekt Id: 32795 37,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334432 m. Nord: 6671472 m.
Lengdegrad: 6.0177680 Breddegrad: 60.1465620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Trench
(Objekt Id: 32796 37,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334424 m. Nord: 6671466 m.
Lengdegrad: 6.0176290 Breddegrad: 60.1465050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Trench
(Objekt Id: 32797 37,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334409 m. Nord: 6671457 m.
Lengdegrad: 6.0173830 Breddegrad: 60.1464270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Pit
(Objekt Id: 32798 37,05,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334373 m. Nord: 6671434 m.
Lengdegrad: 6.0167550 Breddegrad: 60.1461980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn CuAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 037 Valaheien

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0100.01 Fastfjell 4645 809 7 92 8 2.1 29.0
HO0100.02 Fastfjell 1535 250 32 14 20 .7 27.0
HO0100.03 Fastfjell 2882 170 6 27 8 1.9 22.0
HO0100.04 Fastfjell 2088 73 10 10 10 1.5 20.0
HO0100.05 Fastfjell 4372 11342 12 20 20 2.1 43.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0100.01 -3.0 -3.0 -5.0 38 -.2 5 6.00 5 -2
HO0100.02 -3.0 -3.0 -5.0 66 -.2 1 4.00 3 -2
HO0100.03 11.0 -3.0 -5.0 28 -.2 2 27.00 4 -2
HO0100.04 -3.0 -3.0 -5.0 50 -.2 2 13.00 7 -2
HO0100.05 -3.0 -3.0 -5.0 45 23.6 2 10.00 4 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0100.01 36.77 13 3 3 27.73 -2.00 -5.00 4 4.0
HO0100.02 10.83 16 5 1826 11.39 -2.00 -5.00 -2 72.0
HO0100.03 12.01 78 3 178 28.90 -2.00 -5.00 5 5.0
HO0100.04 25.87 32 3 28 27.71 -2.00 -5.00 5 2.0
HO0100.05 24.73 8 13 38 23.70 -2.00 -5.00 -2 6.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0100.01 1.00 -3
HO0100.02 1.00 -3
HO0100.03 -1.00 -3
HO0100.04 -1.00 -3
HO0100.05 1.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse