Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4625 - 003 Arereirhaugen
(Object Id: 4801)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Austevoll (4625)
Map 1:50000: Marstein (1115-3) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 277867 m. North: 6660141 m.
Longitude: 5.0137310 Latitude: 60.0182570
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Kis Cu Co
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Cataclastic Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Sunnhordland Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Hornblende Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger på nordsiden av Fugløy, ca. 10 m.o.h. og 30 m fra dette. Det ligger få m vest for en skjærsone som danner en liten dal. Skjærsonen er orientert N-S og faller ca. 50o mot V. Den inneholder en minst 3 m tykk granittåre. Mineraliseringen er ganske liten, dens form og orientering lyktes det ikke å studere, men den er ikke lagformig. I skjerpet ses en 0.5 m tykk pegmatittåre som skjærer mineraliseringen. I tippmaterialet ses blokker som består av pegmatitt og malm. Sulfidene forekommer enten som massive klumper eller som "veinlets" (15-20%) i den gabbroide vertsbergarten. 10 m sydvest for skjerpet ses en liten rustsone som har ca. 1% magnetkis. Mineraliseringen er antageligvis likvid-magmatisk.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0112.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po med kornstørrelse 1 mm, noe forvitret.
No. of registrated element analyses = 1
HO0112.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Gabbroid bergart med 15-20 % po og litt (< 1 %) cpy i tynne årer.
No. of registrated element analyses = 1
HO0112.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po med 1 cm store, sterkt utvalsede plater.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4625 - 003 Arereirhaugen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0112.01 Bedrock 1207 58 10 1856 2694 1.8 25.0
HO0112.02 Bedrock 1061 101 6 488 885 .7 10.0
HO0112.03 Bedrock 1882 54 -3 979 1628 1.0 5.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0112.01 -3.0 14.0 -5.0 29 -.2 6 18.00 7 -2
HO0112.02 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 8 9.00 2 -2
HO0112.03 -3.0 11.0 -5.0 22 -.2 9 15.00 8 2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0112.01 25.95 14 157 93 39.21 -2.00 -5.00 5 2.0
HO0112.02 9.34 35 140 432 16.18 -2.00 -5.00 -2 8.0
HO0112.03 14.41 26 211 230 23.62 -2.00 -5.00 2 7.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0112.01 1.00 -3
HO0112.02 7.00 -3
HO0112.03 2.00 8


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway