English version
MALMDATABASEN
Registrering 4625 - 003 Arereirhaugen
(Objekt Id: 4801)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Marstein (1115-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 277867 m. Nord: 6660141 m.
Lengdegrad: 5.0137310 Breddegrad: 60.0182570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Kis Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger på nordsiden av Fugløy, ca. 10 m.o.h. og 30 m fra dette. Det ligger få m vest for en skjærsone som danner en liten dal. Skjærsonen er orientert N-S og faller ca. 50o mot V. Den inneholder en minst 3 m tykk granittåre. Mineraliseringen er ganske liten, dens form og orientering lyktes det ikke å studere, men den er ikke lagformig. I skjerpet ses en 0.5 m tykk pegmatittåre som skjærer mineraliseringen. I tippmaterialet ses blokker som består av pegmatitt og malm. Sulfidene forekommer enten som massive klumper eller som "veinlets" (15-20%) i den gabbroide vertsbergarten. 10 m sydvest for skjerpet ses en liten rustsone som har ca. 1% magnetkis. Mineraliseringen er antageligvis likvid-magmatisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0112.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med kornstørrelse 1 mm, noe forvitret.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0112.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbroid bergart med 15-20 % po og litt (< 1 %) cpy i tynne årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0112.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med 1 cm store, sterkt utvalsede plater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4625 - 003 Arereirhaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0112.01 Fastfjell 1207 58 10 1856 2694 1.8 25.0
HO0112.02 Fastfjell 1061 101 6 488 885 .7 10.0
HO0112.03 Fastfjell 1882 54 -3 979 1628 1.0 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0112.01 -3.0 14.0 -5.0 29 -.2 6 18.00 7 -2
HO0112.02 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 8 9.00 2 -2
HO0112.03 -3.0 11.0 -5.0 22 -.2 9 15.00 8 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0112.01 25.95 14 157 93 39.21 -2.00 -5.00 5 2.0
HO0112.02 9.34 35 140 432 16.18 -2.00 -5.00 -2 8.0
HO0112.03 14.41 26 211 230 23.62 -2.00 -5.00 2 7.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0112.01 1.00 -3
HO0112.02 7.00 -3
HO0112.03 2.00 8


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse