English version
MALMDATABASEN
Registrering 4625 - 003 Arereirhaugen
(Objekt Id: 4801)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Marstein (1115-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 277867 m. Nord: 6660141 m.
Lengdegrad: 5.0137310 Breddegrad: 60.0182570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Kis Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger på nordsiden av Fugløy, ca. 10 m.o.h. og 30 m fra dette. Det ligger få m vest for en skjærsone som danner en liten dal. Skjærsonen er orientert N-S og faller ca. 50o mot V. Den inneholder en minst 3 m tykk granittåre. Mineraliseringen er ganske liten, dens form og orientering lyktes det ikke å studere, men den er ikke lagformig. I skjerpet ses en 0.5 m tykk pegmatittåre som skjærer mineraliseringen. I tippmaterialet ses blokker som består av pegmatitt og malm. Sulfidene forekommer enten som massive klumper eller som "veinlets" (15-20%) i den gabbroide vertsbergarten. 10 m sydvest for skjerpet ses en liten rustsone som har ca. 1% magnetkis. Mineraliseringen er antageligvis likvid-magmatisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0112.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med kornstørrelse 1 mm, noe forvitret.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0112.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbroid bergart med 15-20 % po og litt (< 1 %) cpy i tynne årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0112.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med 1 cm store, sterkt utvalsede plater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse