Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4625 - 004 Raudabergtåi
(Object Id: 4802)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Austevoll (4625)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 282567 m. North: 6656891 m.
Longitude: 5.1012780 Latitude: 59.9916560
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Kis Cu Co
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Sunnhordland Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro

Information(s) in free text format
Free text
Ved denne lokaliteten er det skjerpet to steder: et sydvestlig og et nordøstlig skjerp. Man finner begge skjerpene ved å gå mot syd langs kysten fra Salthella. Det sydvestlige skjerpet ligger på østsiden av en liten N-S-gående høyderygg, skjerpet er vannfylt (0.5 m dypt) og det er utskjerpet 8-10 m3. Sulfidsonen er orientert 0°/78°Ø, den kan følges 7-8 m og tykkelsen er opp til ca. 60 cm. Det nordøstlige skjerpet ligger 20-30 m NØ for det ovennevnte. Her er det utskjerpet 3-4 m3. Sulfidsonens orientering er usikker, men etter rustimpregneringen av den gabbroide vertsbergarten å dømme er orienteringen N-S. Mellom disse to skjerpene ses 2 rustsoner, hvorav den ene har litt massiv magnetkismalm. Litt syd for skjerpene ses flere mindre rustsoner med enkelte magnetkiskorn. Litt pentlanditt er observert i polerprøver, og mineraliseringen er likvid-magmatisk.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0113.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Po-malm, kornstørrelse 1 mm. Spor av cpy, noe forvitret.
No. of registrated element analyses = 1
HO0113.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: 30-40 % po (1 mm) i gabbroid matriks.
No. of registrated element analyses = 1
HO0113.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: 30-40 % po (1 mm) i gabbroid matriks.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4625 - 004 Raudabergtåi

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0113.01 Bedrock 1284 27 -3 1459 2039 1.2 12.0
HO0113.02 Bedrock 516 15 5 709 1081 .5 5.0
HO0113.03 Bedrock 1445 22 -3 486 2133 -.3 5.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0113.01 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 2 44.00 11 4
HO0113.02 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 11 22.00 -2 -2
HO0113.03 22.0 8.0 -5.0 6 -.2 6 7.00 4 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0113.01 27.13 15 228 89 37.83 -2.00 -5.00 6 3.0
HO0113.02 10.01 4 54 -2 20.91 -2.00 -5.00 -2 15.0
HO0113.03 7.63 25 261 146 14.79 -2.00 -5.00 -2 10.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0113.01 1.00 4
HO0113.02 -1.00 -3
HO0113.03 2.00 -3


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway