English version
MALMDATABASEN
Registrering 4625 - 004 Raudabergtåi
(Objekt Id: 4802)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 282567 m. Nord: 6656891 m.
Lengdegrad: 5.1012780 Breddegrad: 59.9916560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Kis Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved denne lokaliteten er det skjerpet to steder: et sydvestlig og et nordøstlig skjerp. Man finner begge skjerpene ved å gå mot syd langs kysten fra Salthella. Det sydvestlige skjerpet ligger på østsiden av en liten N-S-gående høyderygg, skjerpet er vannfylt (0.5 m dypt) og det er utskjerpet 8-10 m3. Sulfidsonen er orientert 0°/78°Ø, den kan følges 7-8 m og tykkelsen er opp til ca. 60 cm. Det nordøstlige skjerpet ligger 20-30 m NØ for det ovennevnte. Her er det utskjerpet 3-4 m3. Sulfidsonens orientering er usikker, men etter rustimpregneringen av den gabbroide vertsbergarten å dømme er orienteringen N-S. Mellom disse to skjerpene ses 2 rustsoner, hvorav den ene har litt massiv magnetkismalm. Litt syd for skjerpene ses flere mindre rustsoner med enkelte magnetkiskorn. Litt pentlanditt er observert i polerprøver, og mineraliseringen er likvid-magmatisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0113.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-malm, kornstørrelse 1 mm. Spor av cpy, noe forvitret.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0113.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: 30-40 % po (1 mm) i gabbroid matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0113.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: 30-40 % po (1 mm) i gabbroid matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4625 - 004 Raudabergtåi

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0113.01 Fastfjell 1284 27 -3 1459 2039 1.2 12.0
HO0113.02 Fastfjell 516 15 5 709 1081 .5 5.0
HO0113.03 Fastfjell 1445 22 -3 486 2133 -.3 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0113.01 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 2 44.00 11 4
HO0113.02 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 11 22.00 -2 -2
HO0113.03 22.0 8.0 -5.0 6 -.2 6 7.00 4 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0113.01 27.13 15 228 89 37.83 -2.00 -5.00 6 3.0
HO0113.02 10.01 4 54 -2 20.91 -2.00 -5.00 -2 15.0
HO0113.03 7.63 25 261 146 14.79 -2.00 -5.00 -2 10.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0113.01 1.00 4
HO0113.02 -1.00 -3
HO0113.03 2.00 -3


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse