Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 031 Finnåsvatnet
(Object Id: 4837)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 290767 m. North: 6630491 m.
Longitude: 5.2745340 Latitude: 59.7593560
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Test mining

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 36 / 55 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :36 / 55 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ligger på den østsiden av et nes som stikker ut mot nord på Finnåsvatnets vestlige bredd. Området er dekket av tett vegetasjon, og de 5 skjerpene er nesten helt overgrodd. Et av dem var vannfylt og mer enn 2 m dypt, de andre var 0.5-1 m dype. Skjerpene ligger langs to horisonter i en basaltsekvens, det er ca. 3.5 m mellem horisontere og omtrent 15 m mellem de ytterste skjerpene. Basaltens lagning ble målt i vannkanten til 36/55°Ø, og orienteringen av sulfidlagene er tilsvarende. Sulfidlaget er minst 60 cm tykt ved det vannfylte skjerpet. Malmen er laminert, finkornet, massiv og består nesten utelukkende av magnetkis, noe svovelkis ses også. Mineraliseringen er av vasskistypen. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0148.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Basalt med po-årer.
No. of registrated element analyses = 1
HO0148.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Malm, fink. po i chert-matriks.
No. of registrated element analyses = 1
HO0148.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Malm, fink. po i chert-matriks.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 031 Finnåsvatnet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0148.01 Bedrock 126 254 17 20 75 .7 15.0
HO0148.02 Bedrock 140 275 20 22 109 1.1 19.0
HO0148.03 Bedrock 155 202 19 23 101 .9 12.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0148.01 3.0 -3.0 -5.0 208 .3 15 18.00 9 -2
HO0148.02 -3.0 -3.0 -5.0 60 .9 10 30.00 9 -2
HO0148.03 -3.0 -3.0 -5.0 60 .3 9 23.00 10 2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0148.01 11.72 39 8 378 20.62 2.00 -5.00 -2 2.0
HO0148.02 16.41 112 14 187 28.21 2.00 -5.00 3 1.0
HO0148.03 16.49 46 9 294 27.90 2.00 -5.00 3 1.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0148.01 1.00 25
HO0148.02 2.00 15
HO0148.03 1.00 3


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway