English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 031 Finnåsvatnet
(Objekt Id: 4837)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290767 m. Nord: 6630491 m.
Lengdegrad: 5.2745340 Breddegrad: 59.7593560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 36 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :36 / 55 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger på den østsiden av et nes som stikker ut mot nord på Finnåsvatnets vestlige bredd. Området er dekket av tett vegetasjon, og de 5 skjerpene er nesten helt overgrodd. Et av dem var vannfylt og mer enn 2 m dypt, de andre var 0.5-1 m dype. Skjerpene ligger langs to horisonter i en basaltsekvens, det er ca. 3.5 m mellem horisontere og omtrent 15 m mellem de ytterste skjerpene. Basaltens lagning ble målt i vannkanten til 36/55°Ø, og orienteringen av sulfidlagene er tilsvarende. Sulfidlaget er minst 60 cm tykt ved det vannfylte skjerpet. Malmen er laminert, finkornet, massiv og består nesten utelukkende av magnetkis, noe svovelkis ses også. Mineraliseringen er av vasskistypen. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0148.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Basalt med po-årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0148.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Malm, fink. po i chert-matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0148.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Malm, fink. po i chert-matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 031 Finnåsvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0148.01 Fastfjell 126 254 17 20 75 .7 15.0
HO0148.02 Fastfjell 140 275 20 22 109 1.1 19.0
HO0148.03 Fastfjell 155 202 19 23 101 .9 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0148.01 3.0 -3.0 -5.0 208 .3 15 18.00 9 -2
HO0148.02 -3.0 -3.0 -5.0 60 .9 10 30.00 9 -2
HO0148.03 -3.0 -3.0 -5.0 60 .3 9 23.00 10 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0148.01 11.72 39 8 378 20.62 2.00 -5.00 -2 2.0
HO0148.02 16.41 112 14 187 28.21 2.00 -5.00 3 1.0
HO0148.03 16.49 46 9 294 27.90 2.00 -5.00 3 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0148.01 1.00 25
HO0148.02 2.00 15
HO0148.03 1.00 3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse