English version
MALMDATABASEN
Registrering 4615 - 004 Sætrabø I
(Objekt Id: 4842)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 296817 m. Nord: 6640841 m.
Lengdegrad: 5.3719280 Breddegrad: 59.8551110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 154 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kattnakkengruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnsten Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Chert Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kiselstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :154 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ovenfor gården Sætrabø, ca. 10 m øst for en kraftlinje 4-500 m SSØ for gården som kan ses fra skjerpet. Skjerpet er 2x2 m i flatemål, og det er utskjerpet 1.5-2 m3, som ligger utenfor skjerpet. Sulfidlagets tykkelse settes til minst ca. 70 cm (målt på en løsblokk). Orienteringen er 154°/70°Ø (usikker måling). Sulfidlaget kan følges et par m i hver retning utenfor skjerpet, og det er sikkert en del lengre. Den lokale bergarten er basalt. Mineraliseringen er uinteressant sett fra en økonomisk synsvinkel.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0153.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff,. P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. chertrik py-malm med ca. 1 % po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0153.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff,. P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. chertrik, båndet py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse