Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 033 Moane
(Object Id: 4843)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 288217 m. North: 6626891 m.
Longitude: 5.2328810 Latitude: 59.7258040
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au As Pb Zn Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 50 thousand tons


Operations
From - To Activity Comments
1880 - 1890 Test mining

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Foliated Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 258 / 42 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Carbonate Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Shear plane Strike/Dip :258 / 42 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ligger i en liten dal like vest og nedenfor veien til Langevåg, 300 m nordøst for avkjørselen til Olavskulen. "Moane" er nærmeste navngivne lokalitet og ligger 100 syd for synken på den modsatte siden av veien. Synken er vannfylt og 2x2 m i tverrsnitt, og her ligger ca. 20 m3 tippmateriale. Mineraliseringens orientering synes å være 78/42°V. Tippmaterialet viser at det er en kvartsåre som er brutt ut. En kvartsblokk hadde 20 cm kvarts, og åra har derfor minst denne tykkelsen. Størsteparten av tippmaterialet består av forskifret basalt, men noen løsblokker av basalt var helt isotrope og udeformerte, disse er muligens yngre enn forskifringen. Enkelte malmblokker inneholder 20-30% malmmineraler, vesentlig blyglans, sinkblende, svovelkis samt litt kobberkis. I en polerprøve er det sett endel gullkorn av 1-10 m's størrelse. Mineraliseringen er interessant, dels har den gull, dels har den adskillige prosent Pb og Zn. Dette ses ikke i tilsvarende mengde i Bømlos øvrige gullmineraliseringer. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0154.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med litt kloritt samt 10-15 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er opptil 3 mm store.
No. of registrated element analyses = 1
HO0154.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med litt kloritt samt 10-15 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er opptil 3 mm store.
No. of registrated element analyses = 1
HO0154.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med litt kloritt samt 10-15 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er opptil 3 mm store.
No. of registrated element analyses = 1
HO0154.04 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 15-20 % klorittflak samt ca. 10 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er oftest finkornede.
No. of registrated element analyses = 1
HO0154.05 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 15-20 % klorittflak samt ca. 10 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er oftest finkornede.
No. of registrated element analyses = 1
HO0154.06 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 15-20 % klorittflak samt ca. 10 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er oftest finkornede.
No. of registrated element analyses = 1
HO0154.07 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Små sulfidrike fragmenter med ga, cpy, sl og py, fragmentene er for små til å utgjøre selvstendige prøver, men utgjør en slags "chip-sample".
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 033 Moane

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0154.01 Bedrock 1325 473 16908 3 28 47.5 2211.0
HO0154.02 Bedrock 2064 59 23553 5 53 78.8 8206.0
HO0154.03 Bedrock 727 36 20300 4 33 60.4 1184.0
HO0154.04 Bedrock 1405 793 11821 9 112 21.3 3891.0
HO0154.05 Bedrock 4143 9449 22418 3 39 108.4 7450.0
HO0154.06 Bedrock 16556 31015 21418 2 54 101.1 13218.0
HO0154.07 Bedrock 4012 5493 21559 5 65 38.0 11872.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0154.01 -3.0 -3.0 -5.0 22 40.3 3 3.00 3 51
HO0154.02 -3.0 -3.0 -5.0 25 36.1 3 3.00 4 59
HO0154.03 -3.0 -3.0 -5.0 17 22.5 2 3.00 3 75
HO0154.04 -3.0 -3.0 -5.0 20 81.3 14 3.00 4 13
HO0154.05 -3.0 -3.0 -5.0 25 591.3 3 5.00 4 116
HO0154.06 -3.0 -3.0 -5.0 24 1809.7 4 4.00 -2 64
HO0154.07 -3.0 -3.0 -5.0 25 341.7 4 3.00 2 19
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0154.01 1.76 1 6 117 1.64 -2.00 -5.00 -2 6.0
HO0154.02 2.59 1 19 259 2.39 -2.00 -5.00 -2 13.0
HO0154.03 1.63 1 7 297 1.61 -2.00 -5.00 10 14.0
HO0154.04 2.76 3 34 674 2.88 -2.00 -5.00 -2 35.0
HO0154.05 4.45 1 15 292 3.22 -2.00 -5.00 -2 17.0
HO0154.06 7.00 1 20 199 5.11 -2.00 -5.00 2 11.0
HO0154.07 3.92 2 22 296 3.28 -2.00 -5.00 -2 14.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0154.01 -1.00 29
HO0154.02 -1.00 22
HO0154.03 -1.00 13
HO0154.04 4.00 6
HO0154.05 -1.00 9
HO0154.06 -1.00 11
HO0154.07 -1.00 11


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway