English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 033 Moane
(Objekt Id: 4843)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 288217 m. Nord: 6626891 m.
Lengdegrad: 5.2328810 Breddegrad: 59.7258040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 50 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1890 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Foliert Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 258 / 42 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :258 / 42 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger i en liten dal like vest og nedenfor veien til Langevåg, 300 m nordøst for avkjørselen til Olavskulen. "Moane" er nærmeste navngivne lokalitet og ligger 100 syd for synken på den modsatte siden av veien. Synken er vannfylt og 2x2 m i tverrsnitt, og her ligger ca. 20 m3 tippmateriale. Mineraliseringens orientering synes å være 78/42°V. Tippmaterialet viser at det er en kvartsåre som er brutt ut. En kvartsblokk hadde 20 cm kvarts, og åra har derfor minst denne tykkelsen. Størsteparten av tippmaterialet består av forskifret basalt, men noen løsblokker av basalt var helt isotrope og udeformerte, disse er muligens yngre enn forskifringen. Enkelte malmblokker inneholder 20-30% malmmineraler, vesentlig blyglans, sinkblende, svovelkis samt litt kobberkis. I en polerprøve er det sett endel gullkorn av 1-10 m's størrelse. Mineraliseringen er interessant, dels har den gull, dels har den adskillige prosent Pb og Zn. Dette ses ikke i tilsvarende mengde i Bømlos øvrige gullmineraliseringer. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0154.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med litt kloritt samt 10-15 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er opptil 3 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0154.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med litt kloritt samt 10-15 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er opptil 3 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0154.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med litt kloritt samt 10-15 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er opptil 3 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0154.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 15-20 % klorittflak samt ca. 10 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er oftest finkornede.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0154.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 15-20 % klorittflak samt ca. 10 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er oftest finkornede.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0154.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 15-20 % klorittflak samt ca. 10 % sulfider i form av py, ga, sl og cpy. Py-kornene er oftest finkornede.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0154.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Små sulfidrike fragmenter med ga, cpy, sl og py, fragmentene er for små til å utgjøre selvstendige prøver, men utgjør en slags "chip-sample".
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 033 Moane

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0154.01 Fastfjell 1325 473 16908 3 28 47.5 2211.0
HO0154.02 Fastfjell 2064 59 23553 5 53 78.8 8206.0
HO0154.03 Fastfjell 727 36 20300 4 33 60.4 1184.0
HO0154.04 Fastfjell 1405 793 11821 9 112 21.3 3891.0
HO0154.05 Fastfjell 4143 9449 22418 3 39 108.4 7450.0
HO0154.06 Fastfjell 16556 31015 21418 2 54 101.1 13218.0
HO0154.07 Fastfjell 4012 5493 21559 5 65 38.0 11872.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0154.01 -3.0 -3.0 -5.0 22 40.3 3 3.00 3 51
HO0154.02 -3.0 -3.0 -5.0 25 36.1 3 3.00 4 59
HO0154.03 -3.0 -3.0 -5.0 17 22.5 2 3.00 3 75
HO0154.04 -3.0 -3.0 -5.0 20 81.3 14 3.00 4 13
HO0154.05 -3.0 -3.0 -5.0 25 591.3 3 5.00 4 116
HO0154.06 -3.0 -3.0 -5.0 24 1809.7 4 4.00 -2 64
HO0154.07 -3.0 -3.0 -5.0 25 341.7 4 3.00 2 19
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0154.01 1.76 1 6 117 1.64 -2.00 -5.00 -2 6.0
HO0154.02 2.59 1 19 259 2.39 -2.00 -5.00 -2 13.0
HO0154.03 1.63 1 7 297 1.61 -2.00 -5.00 10 14.0
HO0154.04 2.76 3 34 674 2.88 -2.00 -5.00 -2 35.0
HO0154.05 4.45 1 15 292 3.22 -2.00 -5.00 -2 17.0
HO0154.06 7.00 1 20 199 5.11 -2.00 -5.00 2 11.0
HO0154.07 3.92 2 22 296 3.28 -2.00 -5.00 -2 14.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0154.01 -1.00 29
HO0154.02 -1.00 22
HO0154.03 -1.00 13
HO0154.04 4.00 6
HO0154.05 -1.00 9
HO0154.06 -1.00 11
HO0154.07 -1.00 11


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse