Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 034 Sandgota
(Object Id: 4844)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 287967 m. North: 6626641 m.
Longitude: 5.2286980 Latitude: 59.7234370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: 15 thousand tons


Operations
From - To Activity Comments
Pitting

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 234 / 48 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Skifrig basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :234 / 48 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Sulfidmineraliseringen ligger i det vestlige hjørne av avkjørselen til Olavskulen. Skjerpet ligger ca. 10 m fra veien og er lett å finne. Sandgota, som ligger 150 m vest for skjerpet, er nermeste navngitte lokalitet. Skjerpets tverrsnitt er ca. 2x2 m, det er 1-1.5 m dybt. Området er helt dekt med vegetasjon, og intet sulfidlag i fast fjell ble observert. Orienteringen av sidebergarten -en forskifret basalt- er 54/48°NV, og sulfidlaget har sikkert samme orientering. Malmen er fint laminert og består av vekslende lag av finkornet svovelkis og chert, lagene er ca. 1 mm tykke. Mineraliseringen ligger omtrent 200 m NNV for Vågemineraliseringen, men høyere oppe i basaltsekvensen. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0155.01 Bedrock
Sampler: Wullf, P./...Stored: Løkken
Comment: Fint laminert fink. py-malm, vekslende ca. 1 mm tykk laminering av py og chert, 80-90 % py. Malmen er en typisk vasskis.
No. of registrated element analyses = 1
HO0155.02 Bedrock
Sampler: Wullf, P./...Stored: Løkken
Comment: Fint laminert fink. py-malm, vekslende ca. 1 mm tykk laminering av py og chert, 80-90 % py. Malmen er en typisk vasskis.
No. of registrated element analyses = 1
HO0155.03 Bedrock
Sampler: Wullf, P./...Stored: Løkken
Comment: Fint laminert fink. py-malm, vekslende ca. 1 mm tykk laminering av py og chert, 80-90 % py. Malmen er en typisk vasskis.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 034 Sandgota

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0155.01 Bedrock 391 70 141 8 44 1.0 82.0
HO0155.02 Bedrock 231 103 147 19 41 1.0 77.0
HO0155.03 Bedrock 309 77 81 21 43 1.0 54.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0155.01 -3.0 9.0 -5.0 3 2.1 2 5.00 -2 6
HO0155.02 7.0 -3.0 -5.0 5 4.0 2 6.00 -2 8
HO0155.03 -3.0 -3.0 -5.0 7 1.1 1 28.00 -2 8
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0155.01 32.54 49 8 357 21.71 -2.00 -5.00 -2 8.0
HO0155.02 31.23 43 8 180 21.61 -2.00 -5.00 -2 2.0
HO0155.03 17.43 73 7 814 20.31 -2.00 -5.00 -2 11.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0155.01 -1.00 6
HO0155.02 -1.00 17
HO0155.03 -1.00 6


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway