English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 034 Sandgota
(Objekt Id: 4844)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 287967 m. Nord: 6626641 m.
Lengdegrad: 5.2286980 Breddegrad: 59.7234370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 15 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 234 / 48 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifrig basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :234 / 48 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sulfidmineraliseringen ligger i det vestlige hjørne av avkjørselen til Olavskulen. Skjerpet ligger ca. 10 m fra veien og er lett å finne. Sandgota, som ligger 150 m vest for skjerpet, er nermeste navngitte lokalitet. Skjerpets tverrsnitt er ca. 2x2 m, det er 1-1.5 m dybt. Området er helt dekt med vegetasjon, og intet sulfidlag i fast fjell ble observert. Orienteringen av sidebergarten -en forskifret basalt- er 54/48°NV, og sulfidlaget har sikkert samme orientering. Malmen er fint laminert og består av vekslende lag av finkornet svovelkis og chert, lagene er ca. 1 mm tykke. Mineraliseringen ligger omtrent 200 m NNV for Vågemineraliseringen, men høyere oppe i basaltsekvensen. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0155.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wullf, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fint laminert fink. py-malm, vekslende ca. 1 mm tykk laminering av py og chert, 80-90 % py. Malmen er en typisk vasskis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0155.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wullf, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fint laminert fink. py-malm, vekslende ca. 1 mm tykk laminering av py og chert, 80-90 % py. Malmen er en typisk vasskis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0155.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wullf, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fint laminert fink. py-malm, vekslende ca. 1 mm tykk laminering av py og chert, 80-90 % py. Malmen er en typisk vasskis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 034 Sandgota

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0155.01 Fastfjell 391 70 141 8 44 1.0 82.0
HO0155.02 Fastfjell 231 103 147 19 41 1.0 77.0
HO0155.03 Fastfjell 309 77 81 21 43 1.0 54.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0155.01 -3.0 9.0 -5.0 3 2.1 2 5.00 -2 6
HO0155.02 7.0 -3.0 -5.0 5 4.0 2 6.00 -2 8
HO0155.03 -3.0 -3.0 -5.0 7 1.1 1 28.00 -2 8
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0155.01 32.54 49 8 357 21.71 -2.00 -5.00 -2 8.0
HO0155.02 31.23 43 8 180 21.61 -2.00 -5.00 -2 2.0
HO0155.03 17.43 73 7 814 20.31 -2.00 -5.00 -2 11.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0155.01 -1.00 6
HO0155.02 -1.00 17
HO0155.03 -1.00 6


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse