Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 035 Hovdahalla
(Object Id: 4845)
(Last updated: 03.04.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 287567 m. North: 6627141 m.
Longitude: 5.2210960 Latitude: 59.7277130
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Pitting

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 156 / 38 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt/Grønnskifer Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet er vanskelig å finne. Det ligger 150 m NØ for Hovdahalla på østsiden av en liten dal. Går man opp på høyderyggen like øst for skjerpet, ligger Olavskulens avlange bygninger omtrent vinkelrett på retningen til disse. Skjerpet er ca. 2x2 m i tverrsnitt, det er utsprengt 5-6 m3 som ligger nedenfor skjerpet. Det meste av løsmassen består av plagiogranitt og en forskifret basalt eller doleritt. Malm ses bare i små mengder. Kvartsåras orientering er ca. 156/38°Ø, men den opptrer noe uregelmessig. Ved skjerpet er åra 10-15 cm tykk, og litt syd øker tykkelsen noe. I hengen ses plagiogranitt, og i liggen en forskifret basalt eller doleritt. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0156.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Lett forvitret, klorittrik pr. med litt kvarts og 10-20 % cpy og py. Enkelte py-korn er opptil 5 mm store.
No. of registrated element analyses = 1
HO0156.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Lett forvitret, klorittrik pr. med litt kvarts og 10-20 % cpy og py. Enkelte py-korn er opptil 5 mm store.
No. of registrated element analyses = 1
HO0156.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Lett forvitret, klorittrik pr. med litt kvarts og 10-20 % cpy og py. Enkelte py-korn er opptil 5 mm store.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 035 Hovdahalla

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0156.01 Bedrock 12475 653 18 34 5 6.6 75.0
HO0156.02 Bedrock 24490 902 17 34 9 11.6 126.0
HO0156.03 Bedrock 22509 1470 15 34 7 11.6 127.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0156.01 -3.0 -3.0 -5.0 6 2.9 1 24.00 -2 10
HO0156.02 -3.0 -3.0 -5.0 8 5.6 1 11.00 -2 7
HO0156.03 -3.0 -3.0 -5.0 12 13.2 15 8.00 -2 2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0156.01 3.60 21 2 548 9.94 -2.00 -5.00 4 2.0
HO0156.02 6.60 24 3 430 13.98 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0156.03 5.76 30 2 473 11.82 -2.00 -5.00 17 2.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0156.01 -1.00 12
HO0156.02 -1.00 -3
HO0156.03 1.00 -3


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway