English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 035 Hovdahalla
(Objekt Id: 4845)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 287567 m. Nord: 6627141 m.
Lengdegrad: 5.2210960 Breddegrad: 59.7277130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 156 / 38 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt/Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er vanskelig å finne. Det ligger 150 m NØ for Hovdahalla på østsiden av en liten dal. Går man opp på høyderyggen like øst for skjerpet, ligger Olavskulens avlange bygninger omtrent vinkelrett på retningen til disse. Skjerpet er ca. 2x2 m i tverrsnitt, det er utsprengt 5-6 m3 som ligger nedenfor skjerpet. Det meste av løsmassen består av plagiogranitt og en forskifret basalt eller doleritt. Malm ses bare i små mengder. Kvartsåras orientering er ca. 156/38°Ø, men den opptrer noe uregelmessig. Ved skjerpet er åra 10-15 cm tykk, og litt syd øker tykkelsen noe. I hengen ses plagiogranitt, og i liggen en forskifret basalt eller doleritt. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0156.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Lett forvitret, klorittrik pr. med litt kvarts og 10-20 % cpy og py. Enkelte py-korn er opptil 5 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0156.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Lett forvitret, klorittrik pr. med litt kvarts og 10-20 % cpy og py. Enkelte py-korn er opptil 5 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0156.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Lett forvitret, klorittrik pr. med litt kvarts og 10-20 % cpy og py. Enkelte py-korn er opptil 5 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 035 Hovdahalla

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0156.01 Fastfjell 12475 653 18 34 5 6.6 75.0
HO0156.02 Fastfjell 24490 902 17 34 9 11.6 126.0
HO0156.03 Fastfjell 22509 1470 15 34 7 11.6 127.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0156.01 -3.0 -3.0 -5.0 6 2.9 1 24.00 -2 10
HO0156.02 -3.0 -3.0 -5.0 8 5.6 1 11.00 -2 7
HO0156.03 -3.0 -3.0 -5.0 12 13.2 15 8.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0156.01 3.60 21 2 548 9.94 -2.00 -5.00 4 2.0
HO0156.02 6.60 24 3 430 13.98 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0156.03 5.76 30 2 473 11.82 -2.00 -5.00 17 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0156.01 -1.00 12
HO0156.02 -1.00 -3
HO0156.03 1.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse