Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 038 Myntevika
(Object Id: 4848)
(Last updated: 24.10.2002)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 289217 m. North: 6629066 m.
Longitude: 5.2484380 Latitude: 59.7458030
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 110 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Reusch (1888) omtaler en kisforekomst på en "holme syd for Sakseidbeitelen". "Holmen" er et 25 m langt og 5-10 m bredt skjær og ligger i Myntevika. På skjærets østlige side ligger et sulfidlag som kan følges ca. 3 meter og er mellom 10 og 20 cm tykt. Det er orientert ca. 110/80S. Her er ikke tegn etter skjerping. Malmen er massiv, lamineret og finkornet og består nok utelukkende av svovelkis - en typisk vasskis. Vertsbergarten er basalt, på "kroken" 200 m lenger mot sydvest finnes putebasalt og forresten også svak svovelkisimpregnasjon flere steder. Mellom alle blokkene på stranda i Myntevika ligger det hist og her sulfidmalmblokker som er av to typer: den ene typen er vasskis, mens den andre er kvartsrik og har litt kobberkis. Sistnevnte ligner ikke på malmtyper som finnes på Bømlo, det ble derfor tatt en prøve (HO0159.02).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0159.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: "Chip sample" fra lite sulfidlag. Laminert, fink. malm bestående kun av py.
No. of registrated element analyses = 1
HO0159.02 Block
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Sulfidholdig løsblokk fra stranden ved Myntevika. Ca. 20 % sulfider bestående hovedsakelig av py og litt cpy, matriks mest kvarts. Har ingen sammenheng med sulfidmineraliseringen på det lille skjæret i Myntevika.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 038 Myntevika

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0159.01 Bedrock 27 15 201 -1 7 4.8 234.0
HO0159.02 Block 7720 562 31 338 4 15.5 20.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0159.01 -3.0 3.0 -5.0 334 -.2 4 1.00 18 -2
HO0159.02 -3.0 -3.0 -5.0 35 4.0 4 35.00 2 19
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0159.01 31.47 2 2 8 21.25 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0159.02 14.36 55 2 1193 20.64 -2.00 -5.00 -2 10.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0159.01 -1.00 9
HO0159.02 -1.00 4


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway