English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 038 Myntevika
(Objekt Id: 4848)
(Sist oppdatert: 24.10.2002)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289217 m. Nord: 6629066 m.
Lengdegrad: 5.2484380 Breddegrad: 59.7458030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 110 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Reusch (1888) omtaler en kisforekomst på en "holme syd for Sakseidbeitelen". "Holmen" er et 25 m langt og 5-10 m bredt skjær og ligger i Myntevika. På skjærets østlige side ligger et sulfidlag som kan følges ca. 3 meter og er mellom 10 og 20 cm tykt. Det er orientert ca. 110/80S. Her er ikke tegn etter skjerping. Malmen er massiv, lamineret og finkornet og består nok utelukkende av svovelkis - en typisk vasskis. Vertsbergarten er basalt, på "kroken" 200 m lenger mot sydvest finnes putebasalt og forresten også svak svovelkisimpregnasjon flere steder. Mellom alle blokkene på stranda i Myntevika ligger det hist og her sulfidmalmblokker som er av to typer: den ene typen er vasskis, mens den andre er kvartsrik og har litt kobberkis. Sistnevnte ligner ikke på malmtyper som finnes på Bømlo, det ble derfor tatt en prøve (HO0159.02).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0159.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample" fra lite sulfidlag. Laminert, fink. malm bestående kun av py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0159.02 Løsblokk
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Sulfidholdig løsblokk fra stranden ved Myntevika. Ca. 20 % sulfider bestående hovedsakelig av py og litt cpy, matriks mest kvarts. Har ingen sammenheng med sulfidmineraliseringen på det lille skjæret i Myntevika.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 038 Myntevika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0159.01 Fastfjell 27 15 201 -1 7 4.8 234.0
HO0159.02 Løsblokk 7720 562 31 338 4 15.5 20.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0159.01 -3.0 3.0 -5.0 334 -.2 4 1.00 18 -2
HO0159.02 -3.0 -3.0 -5.0 35 4.0 4 35.00 2 19
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0159.01 31.47 2 2 8 21.25 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0159.02 14.36 55 2 1193 20.64 -2.00 -5.00 -2 10.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0159.01 -1.00 9
HO0159.02 -1.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse