Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 043 Oldereid
(Object Id: 4854)
(Last updated: 08.11.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 289817 m. North: 6631041 m.
Longitude: 5.2571080 Latitude: 59.7638050
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Kvartsåra ligger ved en sidevei mot nord som tar av fra skogsbilveien mellom Stautland og Oldereid. Ved enden av sideveien ligger ei liten eng hvor en (mot øst) kan se Oldereidtjørna fra. Kvartsåra ligger like i veikanten på vestsida av sideveien omtrent 30 meter fra skogsbilveien Stautland-Oldereid. Et mindre hull inne i skogen, 5 m fra sideveien, er kanskje et skjærp. En løsblokk av kvartsen inneholder endel forvitret feltspat og enkelte svovelkiskorn. Kvartsåra er ca. 2 m tykk, men sikre observasjoner av dimensjoner og orientering var ikke mulige, p.g.a. tett vegetasjonsdekke. Kvartsen er ikke av den samme typen som fører gull på Bømlo. De to referansene som er registrert omtaler skjerp ved Oldereid eller i området som helhet.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway