English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 043 Oldereid
(Objekt Id: 4854)
(Sist oppdatert: 08.11.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289817 m. Nord: 6631041 m.
Lengdegrad: 5.2571080 Breddegrad: 59.7638050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kvartsåra ligger ved en sidevei mot nord som tar av fra skogsbilveien mellom Stautland og Oldereid. Ved enden av sideveien ligger ei liten eng hvor en (mot øst) kan se Oldereidtjørna fra. Kvartsåra ligger like i veikanten på vestsida av sideveien omtrent 30 meter fra skogsbilveien Stautland-Oldereid. Et mindre hull inne i skogen, 5 m fra sideveien, er kanskje et skjærp. En løsblokk av kvartsen inneholder endel forvitret feltspat og enkelte svovelkiskorn. Kvartsåra er ca. 2 m tykk, men sikre observasjoner av dimensjoner og orientering var ikke mulige, p.g.a. tett vegetasjonsdekke. Kvartsen er ikke av den samme typen som fører gull på Bømlo. De to referansene som er registrert omtaler skjerp ved Oldereid eller i området som helhet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse