English version
MALMDATABASEN
Registrering 4614 - 006 Kvernatjørn
(Objekt Id: 4859)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 296067 m. Nord: 6638241 m.
Lengdegrad: 5.3611170 Breddegrad: 59.8314480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 28 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Epidotgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I en veiskjæring ca. 150 m syd for kommunegrensen mellom Fitjar og Stord kommuner finnes en 6 m lang og 30-35 cm tykk kvartsåre med orientering 28°/30°Ø. 10 m lenger nord opptrer en annen kvartsåre. Denne er minst 2 m lang, ca. 15 cm tykk, er orientert 54°/58°SØ og har litt svovelkis. Av denne ble det innsamlet en "chip-sample". Vertsbergart er epidotgranitt. Disse kvartsårene virker uinteressante. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0170.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample".Kvarts med 10-15 % fink. py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse