Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 046 Gilje
(Object Id: 4860)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 286917 m. North: 6632241 m.
Longitude: 5.2043750 Latitude: 59.7730780
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Pitting

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Volcex Form: Lens
Main texture: Cataclastic Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 120 / 58 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Chert Sedimentary
Original rock :Siliceous rock
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :120 / 58 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Man kommer til skjerpet ved å kjøre 50 m mot syd etter veien mot Ådnanes, og deretter må man gå 100 m mot vest langs et gjerde. Ca. 10 m syd for skjerpet ligger en oppdemt vassdam. Skjerpet er ganske lite. Noen sulfidblokker ligger hist og her i nærheten av skjerpet. Sulfidlaget er orientert 120°/58°S og er 25-30 cm tykt. Det kan følges ca. 3 m. På begge sider av sulfidlaget ses chert som er delvis forskifret, og vertsbergarten er basalt. Mineraliseringen ligger i Geitungenheten og er den nordligste representant for denne mineraliseringstypen. 2 prøver ble innsamlet. Mineraliseringen er av vasskistypen. Mineraliseringen omtales ikke i litteraturen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0171.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Po-malm, 50 % sulfid, resten er kloritt og kvarts/chert, sterkt deformert.
No. of registrated element analyses = 1
HO0171.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Po-malm, 50 % sulfid, resten er kloritt og kvarts/chert, sterkt deformert.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 046 Gilje

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0171.01 Bedrock 419 212 18 20 220 1.3 9.0
HO0171.02 Bedrock 37 51 -3 2 17 1.0 63.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0171.01 -3.0 14.0 -5.0 15 -.2 6 127.00 8 15
HO0171.02 -3.0 34.0 -5.0 12 1.5 -1 5.00 31 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0171.01 20.15 70 6 61 32.49 5.00 28.00 2 3.0
HO0171.02 15.15 24 4 61 2.75 -2.00 7.00 3 -1.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0171.01 9.00 8
HO0171.02 3.00 14


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway