English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 046 Gilje
(Objekt Id: 4860)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 286917 m. Nord: 6632241 m.
Lengdegrad: 5.2043750 Breddegrad: 59.7730780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 120 / 58 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Chert Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kiselstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :120 / 58 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Man kommer til skjerpet ved å kjøre 50 m mot syd etter veien mot Ådnanes, og deretter må man gå 100 m mot vest langs et gjerde. Ca. 10 m syd for skjerpet ligger en oppdemt vassdam. Skjerpet er ganske lite. Noen sulfidblokker ligger hist og her i nærheten av skjerpet. Sulfidlaget er orientert 120°/58°S og er 25-30 cm tykt. Det kan følges ca. 3 m. På begge sider av sulfidlaget ses chert som er delvis forskifret, og vertsbergarten er basalt. Mineraliseringen ligger i Geitungenheten og er den nordligste representant for denne mineraliseringstypen. 2 prøver ble innsamlet. Mineraliseringen er av vasskistypen. Mineraliseringen omtales ikke i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0171.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-malm, 50 % sulfid, resten er kloritt og kvarts/chert, sterkt deformert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0171.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-malm, 50 % sulfid, resten er kloritt og kvarts/chert, sterkt deformert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 046 Gilje

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0171.01 Fastfjell 419 212 18 20 220 1.3 9.0
HO0171.02 Fastfjell 37 51 -3 2 17 1.0 63.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0171.01 -3.0 14.0 -5.0 15 -.2 6 127.00 8 15
HO0171.02 -3.0 34.0 -5.0 12 1.5 -1 5.00 31 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0171.01 20.15 70 6 61 32.49 5.00 28.00 2 3.0
HO0171.02 15.15 24 4 61 2.75 -2.00 7.00 3 -1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0171.01 9.00 8
HO0171.02 3.00 14


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse