Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 048 Hidle
(Object Id: 4862)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 288517 m. North: 6628341 m.
Longitude: 5.2367420 Latitude: 59.7389510
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 15000 thousand tons


Operations
From - To Activity Comments
Test mining

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Volcex Form:
Main texture: Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 292 / 62 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Geitungenheten

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Kvartskeratofyr
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Synken ligger ca. 100 m øst for noen nyoppførte hus ovenfor østsiden av Kulleseidkanalen og kan finnes ved å følge en telefonlinje ca. 100 m mot sydøst. Synken ligger under telefonlinjen og er lett å se. Den er vannfylt og 2x2 m i tverrsnitt. På vestsiden av av synken ses 30 cm finkornet, laminert svovelkismalm (90% svovelkis) av vasskistype. Strukturelt under vasskisen ses 15-20 cm forskifret basalt med 1% disseminert svovelkis. Strukturelt under basalten finnes den andre malmtypen i synken. Denne er helt identisk med malm fra I en veiskjæring på sydsiden av Vornesveien ses en liten vasskismineralisering. Man finner lokaliteten ved å gå ca. 100 m mot Våge fra Steinsvågstjørna. Mineraliseringen ligger på nordsiden av Håvardshaugen. Der ses ett, muligvis to sulfidlag av 10-20 cm's tykkelse som adskilles av forskifret basalt. Over det øverste sulfidlaget ses en ca. 10 cm tykk jernhatt. Ellers er begge sulfidlagene forvitrete, og den ytterste skorpen består av en porøs chertaktig masse. I det øverste sulfidlaget er det et sted en kraftig deformasjon som kommer til uttrykk ved at lamineringen er foldet i loddrett stilling. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over nogle skjærp paa Bømmeløen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1752/2053;1 pages
Abstract:
Rapporten er en beskrivelse av gullskjerpene Risdal ved Bjørnvik og Hilde ved Kullesildkanalen, begge på Bømlo. Det er gitt opplysninger om skjerpenes beliggenhet, utførte arbeider, malmføring, m.m.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0173.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med 10-15 % py, cpy og sl, middelsk.
No. of registrated element analyses = 1
HO0173.02 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med ca. 50 % sulfider, mest py, men også 5 % sl og 1 % cpy.
No. of registrated element analyses = 1
HO0173.03 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Laminert, 0.5-1 mm, og fink. py-malm, 90 % py.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 048 Hidle

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0173.01 Bedrock 12064 18541 6 48 11 19.0 59.0
HO0173.02 Bedrock 10807 21161 11 282 9 15.1 97.0
HO0173.03 Bedrock 368 82 24 19 26 2.8 43.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0173.01 3.0 7.0 -5.0 24 100.0 1 31.00 -2 12
HO0173.02 -3.0 -3.0 -5.0 82 114.4 1 17.00 -2 9
HO0173.03 -3.0 -3.0 -5.0 112 -.2 2 4.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0173.01 6.21 33 1 505 7.96 -2.00 -5.00 9 5.0
HO0173.02 8.51 8 -1 295 9.90 -2.00 -5.00 10 3.0
HO0173.03 29.30 62 13 269 20.59 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0173.01 -1.00 -3
HO0173.02 -1.00 -3
HO0173.03 1.00 -3


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway