Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4613 - 049 Bjørnavika
(Object Id: 4863)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 287517 m. North: 6626441 m.
Longitude: 5.2209170 Latitude: 59.7214160
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Pitting

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Siggjokomplekset

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Basalt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist
Host rock Kvartskeratofyr Extrusive
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Ét sted på veien til Børøy tar en skogsbilvei av mot sydvest til Gardåsen. Like ved dette T-krysset, ca. 5 m fra veien (på vestsiden), ligger et skjerp. Det er 1.5x1.5 m i tverrsnitt og 1 m dypt. Det er utskjerpet 2 m3 som delvis ligger i skjerpet og delvis utenfor. Muligens er skjerpet gjenfylt. Foruten ovennevnte skjerp, ble et annet skjerp som ligger ca. 300 m lenger sydvest lokalisert. Dette ligger på nordsiden av en bakkekam som går i NØ-SV-retning. Skjerpet er 1x2 m stort, og i den nordøstlige veggen ses en kvartsåre med orientering 150°/40°N, og tykkelsen er 35 cm hvor den er størst. Åra kan følges ca. 4 m og ser ut til å fortsette nedover. Kvartsen er hvit og uten spor av sulfider, og derfor vurderes mineraliseringen som uinteressant. Munster (1909) omtaler to skjerp som skulle ligge ved siden av hverandre ca. 500 m VSV for Risdalstrossa. Ovennevnte skjerp er muligens ét av Munsters skjerp, men her var det kun ét skjerp ved hver lokalitet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over nogle skjærp paa Bømmeløen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1752/2053;1 pages
Abstract:
Rapporten er en beskrivelse av gullskjerpene Risdal ved Bjørnvik og Hilde ved Kullesildkanalen, begge på Bømlo. Det er gitt opplysninger om skjerpenes beliggenhet, utførte arbeider, malmføring, m.m.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HO0174.01 Bedrock
Sampler: Wulff, P./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsholdig bergart- fink. og grågrønn (intermediær vulkanitt?) med 5 % cm-store py-terninger.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Bjørnavika II
(Object Id: 6724 49,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 287267 m. North: 6626191 m.
Longitude: 5.2167350 Latitude: 59.7190480
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:Analyse Results
from
Deposit Area 4613 - 049 Bjørnavika

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0174.01 Bedrock 91 85 6 1 5 1.3 2485.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0174.01 -3.0 -3.0 -5.0 4 .5 31 9.00 -2 2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0174.01 2.33 2 3 438 2.77 5.00 -5.00 -2 102.0
------------------
Sample No. La* B*
HO0174.01 19.00 -3


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway