English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 049 Bjørnavika
(Objekt Id: 4863)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 287517 m. Nord: 6626441 m.
Lengdegrad: 5.2209170 Breddegrad: 59.7214160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Siggjokomplekset

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Kvartskeratofyr Ekstrusiv
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ét sted på veien til Børøy tar en skogsbilvei av mot sydvest til Gardåsen. Like ved dette T-krysset, ca. 5 m fra veien (på vestsiden), ligger et skjerp. Det er 1.5x1.5 m i tverrsnitt og 1 m dypt. Det er utskjerpet 2 m3 som delvis ligger i skjerpet og delvis utenfor. Muligens er skjerpet gjenfylt. Foruten ovennevnte skjerp, ble et annet skjerp som ligger ca. 300 m lenger sydvest lokalisert. Dette ligger på nordsiden av en bakkekam som går i NØ-SV-retning. Skjerpet er 1x2 m stort, og i den nordøstlige veggen ses en kvartsåre med orientering 150°/40°N, og tykkelsen er 35 cm hvor den er størst. Åra kan følges ca. 4 m og ser ut til å fortsette nedover. Kvartsen er hvit og uten spor av sulfider, og derfor vurderes mineraliseringen som uinteressant. Munster (1909) omtaler to skjerp som skulle ligge ved siden av hverandre ca. 500 m VSV for Risdalstrossa. Ovennevnte skjerp er muligens ét av Munsters skjerp, men her var det kun ét skjerp ved hver lokalitet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over nogle skjærp paa Bømmeløen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1752/2053;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er en beskrivelse av gullskjerpene Risdal ved Bjørnvik og Hilde ved Kullesildkanalen, begge på Bømlo. Det er gitt opplysninger om skjerpenes beliggenhet, utførte arbeider, malmføring, m.m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0174.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsholdig bergart- fink. og grågrønn (intermediær vulkanitt?) med 5 % cm-store py-terninger.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Bjørnavika II
(Objekt Id: 6724 49,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 287267 m. Nord: 6626191 m.
Lengdegrad: 5.2167350 Breddegrad: 59.7190480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 049 Bjørnavika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0174.01 Fastfjell 91 85 6 1 5 1.3 2485.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0174.01 -3.0 -3.0 -5.0 4 .5 31 9.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0174.01 2.33 2 3 438 2.77 5.00 -5.00 -2 102.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0174.01 19.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse