Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1108 - 005 Imsvatnet
(Object Id: 4928)
(Last updated: 15.06.2001)

Location
County: Rogaland Municipality: Sandnes (1108)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Stavanger
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 324290 m. North: 6531889 m.
Longitude: 5.9506200 Latitude: 58.8907330
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGu

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Hydrothermal breccia Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: No country rock alteration
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Agder Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Cataclasite Intrusive
Original rock :Hypersthene granodiorite
Metamorphic facies :Granulite
Wall rock Banded granitic gneiss Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Fault plane Strike/Dip :122 / 70 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Mineral banding Strike/Dip :170 / 25 Pre-mineralisation ;...Effect :None
Wall rock Foliation Strike/Dip :350 / 35 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Gruva ligger i Einerlia sør for og 50 m høyere enn Imsvatnet. En tømmersti kan følges fra midt på vannet og opp mot gruva som ligger i et område med tett skog og stor grad av overdekke. To stoller som ligger på samme høyde og 13 m fra hverandre er begge drevet i sørøstlig retning. Den vestligste er den lengste, totalt 42 m, og er de første 9 m drevet med retning 148° før den dreier og fortsetter med retning 202°. Den østligste er totalt 22 m lang og består av mange kroker. Det totale tippvolumet utgjør ca. 250 m3. Denne jernforekomsten er tidligere uriktig blitt beskrevet som en kobbergruve bl.a. i Stavanger Turistforenings årbok 1980. Hovedbergarten i området er båndet granittisk til granodiorittisk gneis som best kan studeres lengst inne i den vestre stollen hvor båndingen er orientert 170°/25°. Gneisen fører amfibolittiske lag eller bånd som kan være vanskelig å skille fra den malmførende bergarten som er svært finkornet og har varierende farge; grå - grønn - rød. Den representerer trolig en kataklasitt. Orienteringen til kataklasitten er ikke bestemt. Finkornet, semi-massiv til disseminert hematitt danner uregelmessige, 5 til 30 cm brede linser i denne forkastningsbergarten. I den østre stollen finnes flere mindre, umineraliserte knusningssoner, orientert NV-SØ med relativt steilt fall mot sørvest. Semi-massiv hematitt-malm er prøvetatt både i fast fjell (prøve .01) og på tipp (.02).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0056.01 Bedrock
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Semi-massiv til kraftig disseminert, finkornet hematitt i grågrønnrød kataklasitt?; fast fjell Østre stoll
No. of registrated element analyses = 1
RO0056.02 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Semi-massiv, finkornet hematiitt i grågrønnrød kataklasitt?
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1108 - 005 Imsvatnet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0056.01 Bedrock 2 203 13 31 23 .2 1.0
RO0056.02 Dump 3 245 9 36 40 .4 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0056.01 1.0 1.0 1 .3 35 1.00 2 5 -.01
RO0056.02 3.0 1.0 3 .1 17 1.00 2 7 -.01
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0056.01 87 27 1068 8.63 5.00 35.00 1 162.0 50.00
RO0056.02 109 80 1157 10.93 2.00 66.00 2 20.0 31.00
------------------
Sample No. B*
RO0056.01 2
RO0056.02 5


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway