English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 005 Imsvatnet
(Objekt Id: 4928)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Stavanger
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 324290 m. Nord: 6531889 m.
Lengdegrad: 5.9506200 Breddegrad: 58.8907330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGu

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal breksje Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Finkornet kataklasitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Hypestengranodioritt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Båndet granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :122 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :170 / 25 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :350 / 35 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger i Einerlia sør for og 50 m høyere enn Imsvatnet. En tømmersti kan følges fra midt på vannet og opp mot gruva som ligger i et område med tett skog og stor grad av overdekke. To stoller som ligger på samme høyde og 13 m fra hverandre er begge drevet i sørøstlig retning. Den vestligste er den lengste, totalt 42 m, og er de første 9 m drevet med retning 148° før den dreier og fortsetter med retning 202°. Den østligste er totalt 22 m lang og består av mange kroker. Det totale tippvolumet utgjør ca. 250 m3. Denne jernforekomsten er tidligere uriktig blitt beskrevet som en kobbergruve bl.a. i Stavanger Turistforenings årbok 1980. Hovedbergarten i området er båndet granittisk til granodiorittisk gneis som best kan studeres lengst inne i den vestre stollen hvor båndingen er orientert 170°/25°. Gneisen fører amfibolittiske lag eller bånd som kan være vanskelig å skille fra den malmførende bergarten som er svært finkornet og har varierende farge; grå - grønn - rød. Den representerer trolig en kataklasitt. Orienteringen til kataklasitten er ikke bestemt. Finkornet, semi-massiv til disseminert hematitt danner uregelmessige, 5 til 30 cm brede linser i denne forkastningsbergarten. I den østre stollen finnes flere mindre, umineraliserte knusningssoner, orientert NV-SØ med relativt steilt fall mot sørvest. Semi-massiv hematitt-malm er prøvetatt både i fast fjell (prøve .01) og på tipp (.02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0056.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv til kraftig disseminert, finkornet hematitt i grågrønnrød kataklasitt?; fast fjell Østre stoll
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0056.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv, finkornet hematiitt i grågrønnrød kataklasitt?
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse