Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1108 - 006 Selvik
(Object Id: 4929)
(Last updated: 15.06.2001)

Location
County: Rogaland Municipality: Sandnes (1108)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 331519 m. North: 6529790 m.
Longitude: 6.0774910 Latitude: 58.8747950
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Hydrothermal breccia Form: Irregular
Main texture: Cavity filling Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration: Calc-silicate alteration
Strike/Dip: 355 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Agder Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Diopside Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Rød granitic gneis Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Granulite
Host rock Grå leukonorittisk gneis Intrusive
Original rock :Norite
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :7 / 60 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Joints/Fractures Strike/Dip :160 / 50 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls
Wall rock Foliation Strike/Dip :17 / 15 Pre-mineralisation ;...Effect :None
Wall rock Fault plane Strike/Dip :359 / 45 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Gruva ligger i en bratt li (Kråno); 400m rett sør for utløpet av Løypedalselva i Høgsfjorden. Den nås lettes ved å følge veien fra Selvik gjennom hyttebebyggelsen ved Selviksvågene. Innerst i søndre Selviksvågen tar det av en traktorvei oppover lia som man følger opp til Løypedalselva. Krysser denne og følger veien til like ovenfor andre sving hvor en merket sti tar av i østlig retning bortover lia gjennom tett bjerkeskog. Gruvetippen krysses etter ca. 100m. Black gruva som ble befart, omfatter en stoll med tverrsnitt på opptil 2,5m x 3,5m som er drevet inn nederst i en stupbratt skrent. Koordinatene angir stollpåhugget. De ytterste 5m av stollen går rett mot sør før den svinger mot SØ og stopper etter ytterligere 5m (totalt 10m lang). Stollen er drevet langs en 3-4m bred sone som fører uregelmessig fordelt nettverk av melkekvartsårer (1-15cm brede) med lokale ansamlinger av grovkornet hematitt eller jernglans/spekularitt langs kanten eller i druserom. Årene gjennomsetter fin- til middelskornete rødlig gneisgranitter og store inneslutninger av norittiske gneiser i disse. Nettverket av årer er spesielt godt utviklet langs kontakten mellom disse gneiser. Mineraliseringen opptrer i heng av en N-S strykende forkastning som faller inn under gruva mot øst (45°). Den semi-duktile forkastningen er godt blottet i fjellsiden 5-10m rett vest for gruva. I tidligere rapporter er det også nevnt en kort stoll (Wilson gruva) som skal ligge litt høyere opp i terrenget mot øst. Denne ble det lett etter oppover fjellryggen mot sør, ca. 200m, og i lia ut mot dalen i øst, men uten suksess. Skjæringene på den nye vegen til Selvikvåg viser alle en massiv, grå og grovkornig granitt. Ved driftene opptrer en finkornig og massiv gneis og i den forekommer utallige små linser og årer av kvarts. Hematitt er knyttet til kvarts og lager ofte et maarkert rutemønster på overflaten. Gneisen er rødlig av farge nær kontakt med hematitt/kvarts. Drift: Black-gruva har opprinnelig vært en 7 m lang stoll som senere er blitt utstrosset til et tverrsnitt av 3 x 3 m. Wilson gruve er en 3 m lang stoll med påhugg noe lengre mot øst og litt høyere opp i terrenget. Utskutt masse ligger som velte ved stollene.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0057.01 Dump
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Hematitt-rike biter av kvartsbreksje i grønn omvandlet gneis.
No. of registrated element analyses = 1
RO0057.02 Dump
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: 20cm bred kvartsgang med massive hematittaggregater mellom kvartskrystaller.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1108 - 006 Selvik

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0057.01 Dump 5 118 7 14 17 .4 1.0
RO0057.02 Dump 14 50 7 5 14 .4 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0057.01 1.0 1.0 5 .1 12 1.00 2 5 -.01
RO0057.02 1.0 1.0 3 .1 12 3.00 2 4 -.01
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0057.01 177 31 543 8.83 1.00 25.00 10 103.0 13.00
RO0057.02 238 35 293 8.95 1.00 17.00 9 63.0 11.00
------------------
Sample No. B*
RO0057.01 2
RO0057.02 3


The fact sheet was created on 23.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway