English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 006 Selvik
(Objekt Id: 4929)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 331519 m. Nord: 6529790 m.
Lengdegrad: 6.0774910 Breddegrad: 58.8747950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal breksje Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Druseromsfylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Kalksilikatomvandling
Strøk/Fall: 355 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Diopsid Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Rød granitic gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt
Vertsbergart Grå leukonorittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :7 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :160 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :17 / 15 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Forkastningsplan Strøk/Fall :359 / 45 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger i en bratt li (Kråno); 400m rett sør for utløpet av Løypedalselva i Høgsfjorden. Den nås lettes ved å følge veien fra Selvik gjennom hyttebebyggelsen ved Selviksvågene. Innerst i søndre Selviksvågen tar det av en traktorvei oppover lia som man følger opp til Løypedalselva. Krysser denne og følger veien til like ovenfor andre sving hvor en merket sti tar av i østlig retning bortover lia gjennom tett bjerkeskog. Gruvetippen krysses etter ca. 100m. Black gruva som ble befart, omfatter en stoll med tverrsnitt på opptil 2,5m x 3,5m som er drevet inn nederst i en stupbratt skrent. Koordinatene angir stollpåhugget. De ytterste 5m av stollen går rett mot sør før den svinger mot SØ og stopper etter ytterligere 5m (totalt 10m lang). Stollen er drevet langs en 3-4m bred sone som fører uregelmessig fordelt nettverk av melkekvartsårer (1-15cm brede) med lokale ansamlinger av grovkornet hematitt eller jernglans/spekularitt langs kanten eller i druserom. Årene gjennomsetter fin- til middelskornete rødlig gneisgranitter og store inneslutninger av norittiske gneiser i disse. Nettverket av årer er spesielt godt utviklet langs kontakten mellom disse gneiser. Mineraliseringen opptrer i heng av en N-S strykende forkastning som faller inn under gruva mot øst (45°). Den semi-duktile forkastningen er godt blottet i fjellsiden 5-10m rett vest for gruva. I tidligere rapporter er det også nevnt en kort stoll (Wilson gruva) som skal ligge litt høyere opp i terrenget mot øst. Denne ble det lett etter oppover fjellryggen mot sør, ca. 200m, og i lia ut mot dalen i øst, men uten suksess. Skjæringene på den nye vegen til Selvikvåg viser alle en massiv, grå og grovkornig granitt. Ved driftene opptrer en finkornig og massiv gneis og i den forekommer utallige små linser og årer av kvarts. Hematitt er knyttet til kvarts og lager ofte et maarkert rutemønster på overflaten. Gneisen er rødlig av farge nær kontakt med hematitt/kvarts. Drift: Black-gruva har opprinnelig vært en 7 m lang stoll som senere er blitt utstrosset til et tverrsnitt av 3 x 3 m. Wilson gruve er en 3 m lang stoll med påhugg noe lengre mot øst og litt høyere opp i terrenget. Utskutt masse ligger som velte ved stollene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0057.01 Tipprøve
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Hematitt-rike biter av kvartsbreksje i grønn omvandlet gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0057.02 Tipprøve
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: 20cm bred kvartsgang med massive hematittaggregater mellom kvartskrystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse