Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1122 - 009 Skredali
(Object Id: 5008)
(Last updated: 18.02.2005)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Frafjord (1312-4) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 343219 m. North: 6519392 m.
Longitude: 6.2874580 Latitude: 58.7859440
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Agder Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: AGDERKOMPLEKS Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Ore mineral Pentlandite
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Gneis

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Joints/Fractures Strike/Dip :180 / 50

Information(s) in free text format
Free text
Kismalm kan sees i to knauser som stikker opp av steinura,en ca.50 m ovenfor vegen og den øvre enda ca.50 m lengre oppe. Forekomsten er helt ubetydelig og forekommer som smale årer og ganger i en finkornig og massiv gneis. Skredali kisforekomst skulle i følge en tidligere befaringsrapport i malmregisteret (se over) ligge 50-100m sør for riksvei 45 ved søndre utløp av veitunnelen ved Giljajuvet. Et område med diameter på 200m rundt den tidligere koordinatfestete lokalitet ble gjennomtrålet uten at forekomsten ble funnet. Det ble søkt på begge sider av en bergnabbe som stikker ut i ura ned mot veien og til en høyde av 360 m.o.h. Forekomsten ligger sannsynligvis lengre vest enn det befarte området.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0135.01 Bedrock
Sampler: P.M. Ihlen/...Stored: Løkken
Comment: Rusten granittisk migmatitt med grågrønne granat- og granat-biotitt-rike bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1122 - 009 Skredali

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0135.01 Bedrock 217 215 21 39 109 .5 11.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0135.01 1.0 1.0 1 .1 211 4.00 4 2 .75
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0135.01 107 80 235 4.76 3.00 4.00 1 16.0 8.00
------------------
Sample No. B*
RO0135.01 5


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway