English version
MALMDATABASEN
Registrering 1122 - 009 Skredali
(Objekt Id: 5008)
(Sist oppdatert: 18.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Frafjord (1312-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 343219 m. Nord: 6519392 m.
Lengdegrad: 6.2874580 Breddegrad: 58.7859440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: AGDERKOMPLEKS Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Pentlanditt
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Gneis

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Sprekker Strøk/Fall :180 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kismalm kan sees i to knauser som stikker opp av steinura,en ca.50 m ovenfor vegen og den øvre enda ca.50 m lengre oppe. Forekomsten er helt ubetydelig og forekommer som smale årer og ganger i en finkornig og massiv gneis. Skredali kisforekomst skulle i følge en tidligere befaringsrapport i malmregisteret (se over) ligge 50-100m sør for riksvei 45 ved søndre utløp av veitunnelen ved Giljajuvet. Et område med diameter på 200m rundt den tidligere koordinatfestete lokalitet ble gjennomtrålet uten at forekomsten ble funnet. Det ble søkt på begge sider av en bergnabbe som stikker ut i ura ned mot veien og til en høyde av 360 m.o.h. Forekomsten ligger sannsynligvis lengre vest enn det befarte området.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0135.01 Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten granittisk migmatitt med grågrønne granat- og granat-biotitt-rike bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1122 - 009 Skredali

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0135.01 Fastfjell 217 215 21 39 109 .5 11.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0135.01 1.0 1.0 1 .1 211 4.00 4 2 .75
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0135.01 107 80 235 4.76 3.00 4.00 1 16.0 8.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0135.01 5


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse