English version
MALMDATABASEN
Registrering 4204 - 003 LØMSLAND
(Objekt Id: 5035)
(Sist oppdatert: 11.11.2021)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Kristiansand (4204)
Kart 1:50000: Iveland (1511-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 442667 m. Nord: 6457442 m.
Lengdegrad: 8.0231060 Breddegrad: 58.2543350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Mangan
Element(er): Fe Mn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1907 - 1907 Befaring Selskap/Institusjon:Bergmester Puntervold i Vestlandska dist

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Henriksen, G.; Puntervold, G. , 1907
Manganforekomster i Tveit og Vennesland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 321;4 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20102, 20103, 20104, 20105, 20106. Manganforekomstene sies å være knyttet til bergarter med løs konsistens som ligger i daler mellom granittknoller. Disse sies å bestå av Konglomerat(?), pegamitt og glimmerskifer. Malmen er pyrolusitt som opptrer som klumper og knoller. Driften av forekomstene er vanskelig fordi sonene er sterkt vannførende. Flere forekomster nevnes, men mest betydelig er trolig forekomstene ved Kvivigen. Her er det drevet en stoll på 137 m og malmgangen er 0,5 - 1 m bred. Det er også manganforekomster som er bare knyttet til løsmassene.

Bugge, C. , 1920
Manganforekomstene i Tveit og Vennesla.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 81;5 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20103, 20107 Rapporten beskriver kort en rekke manganforekomster i Tveit, og en i Vennesla. Viktigst i Tveit er Kvivigdalen. Her er det drevet en stoll på 137m. Malmen har mektighet 0,5-1 m ligger i skifer og granitt. Pyrolysitt opptrer i Kalkspatholdig gangmasse. Ved Kjevik og Kostølheia opptrer pyrolusitt i ganger i granitt. Ved Kuklev sies manganet å opptre sammen med barytt (tungspat). Også i Vennesla er det drevet ut gruveganger i betydelig lengde, og det er tatt ut 40 - 50 tonn malm. Malmen har mektighet på 0,5 - 1 m og ligger i granitt. Den synes også her å bestå av pyrolusitt.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse