Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4207 - 001 Logevatnet
(Object Id: 5058)
(Last updated: 16.02.2005)

Location
County: Agder Municipality: Flekkefjord (4207)
Map 1:50000: Flekkefjord (1311-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 362118 m. North: 6468642 m.
Longitude: 6.6448890 Latitude: 58.3369970
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 250 / 90 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: AGDERKOMPLEKS Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Kvartsdiorittisk gneis

Information(s) in free text format
Description
Områdebergart er en middelkornet kvartsdiorittisk gneis, nærmest driftene opptrer gneisen med tydelig foliasjon N-250/90.Gneisen fører utallige kvartslinser og hematitt er knyttet til disse. Den utpregede røde fargen har virket som en ledehorisont på skjerpere. Driftene: Det er drevet ned en 15 m dyp loddsynk på vest-siden av vegen. Fra bunnen av denne er drevet stoll rett Ø-over, den går under vegen og ut i dagen i en skrent, stollens lengde er ca.15 m. Videre ca 100 m mot NV er drevet ned en slepesynk, fall ca 75°, synken er full av vann. Ca 15 m videre mot NV er drevet inn en ca. 3 m lang stoll. Begge disse driftene er drevet mot NV og synkens dybde er helt ubetydelig etter veltene å dømme.
Free text
Områdebergart er en middelkornet kvartsdiorittisk gneis, nærmest driftene opptrer gneisen med tydelig foliasjon N-250/90.Gneisen fører utallige kvartslinser og hematitt er knyttet til disse. Den utpregede røde fargen har virket som en ledehorisont på skjerpere. Driftene: Det er drevet ned en 15 m dyp loddsynk på vest-siden av vegen. Fra bunnen av denne er drevet stoll rett Ø-over, den går under vegen og ut i dagen i en skrent, stollens lengde er ca.15 m. Videre ca 100 m mot NV er drevet ned en slepesynk, fall ca 75°, synken er full av vann. Ca 15 m videre mot NV er drevet inn en ca. 3 m lang stoll. Begge disse driftene er drevet mot NV og synkens dybde er helt ubetydelig etter veltene å dømme.


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway