English version
MALMDATABASEN
Registrering 4207 - 001 Logevatnet
(Objekt Id: 5058)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Flekkefjord (4207)
Kart 1:50000: Flekkefjord (1311-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 362118 m. Nord: 6468642 m.
Lengdegrad: 6.6448890 Breddegrad: 58.3369970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 250 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: AGDERKOMPLEKS Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kvartsdiorittisk gneis

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Områdebergart er en middelkornet kvartsdiorittisk gneis, nærmest driftene opptrer gneisen med tydelig foliasjon N-250/90.Gneisen fører utallige kvartslinser og hematitt er knyttet til disse. Den utpregede røde fargen har virket som en ledehorisont på skjerpere. Driftene: Det er drevet ned en 15 m dyp loddsynk på vest-siden av vegen. Fra bunnen av denne er drevet stoll rett Ø-over, den går under vegen og ut i dagen i en skrent, stollens lengde er ca.15 m. Videre ca 100 m mot NV er drevet ned en slepesynk, fall ca 75°, synken er full av vann. Ca 15 m videre mot NV er drevet inn en ca. 3 m lang stoll. Begge disse driftene er drevet mot NV og synkens dybde er helt ubetydelig etter veltene å dømme.
Fri tekst
Områdebergart er en middelkornet kvartsdiorittisk gneis, nærmest driftene opptrer gneisen med tydelig foliasjon N-250/90.Gneisen fører utallige kvartslinser og hematitt er knyttet til disse. Den utpregede røde fargen har virket som en ledehorisont på skjerpere. Driftene: Det er drevet ned en 15 m dyp loddsynk på vest-siden av vegen. Fra bunnen av denne er drevet stoll rett Ø-over, den går under vegen og ut i dagen i en skrent, stollens lengde er ca.15 m. Videre ca 100 m mot NV er drevet ned en slepesynk, fall ca 75°, synken er full av vann. Ca 15 m videre mot NV er drevet inn en ca. 3 m lang stoll. Begge disse driftene er drevet mot NV og synkens dybde er helt ubetydelig etter veltene å dømme.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse