English version
MALMDATABASEN
Registrering 3820 - 018 Åmotsdal
(Objekt Id: 5480)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Seljord (3820)
Kart 1:50000: Bandak (1513-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 465104 m. Nord: 6611737 m.
Lengdegrad: 8.3810380 Breddegrad: 59.6422850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Sb As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.des.2006 av Jan Sverre Sandstad)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2006 - 2006 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Vindeggen Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En minst 35 m lang veiskjæring med noe rust finnes på sørvestsida av veien, nord for brua over elva og ca. 1 m ØSØ for Åmot. Mineraliseringen er påvist i nyere tid og ingen skjerpearbeider er utført. I en kvartsittisk bergart finnes kvarts, dels i m-brede ganger, som årenettverk og tensjonsprekker i cm- til dm-skala. Årenettverket er lokalt fylt med aggregater av pyritt+arsenkis? i cm-skala. I tillegg ble det også prøvetatt spekkefyllinger tynne kvarts-kobberkis årer med randsone av et svart mineral i kvartsitten. Retningen på rustsona er ikke bestemt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0094.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L¿kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Pyritt+arsenkis+gull? disseminasjon i middelskornet kvarts og finkornet kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0094.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L¿kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svart mineral?-kobberkis-bornitt-hematitt ¿rer i kvartsittisk bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse