Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3824 - 043 Nesmark II
(Object Id: 5555)
(Last updated: 28.03.2020)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Tokke (3824)
Map 1:50000: Dalen (1513-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 444877 m. North: 6582819 m.
Longitude: 8.0298140 Latitude: 59.3804570
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 17.des.2007 by Terje Bjerkgård)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1917 Regular production Company/Institution :Åmdals Verk?
Deposit was claimed in 1917, probably mining around that time

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Pegmatite formation Form: Layer
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: 0 / 40 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Bandak Group Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcocite Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granite pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Wall rock Metasandstone Sedimentary
Original rock :Sandstone

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Hydrothermal vein Strike/Dip :0 / 40 Syn-mineralisation
Wall rock Foliation Strike/Dip :224 / 56 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Nesmark II, også kalt Haralds grube og Omlid Grube, ligger i lia ned mot Åmlivann, ca 380 m NNV for stollinngangen i Nesmark hovedgruve (TE 0170). Gruva består av to vannfylte synker med vel 60 meters avstand i NV retning. Den sørligste gruva som er kalt Haralds Grube 1 eller Omlid Grube 1, er den største og det ligger en tipphaug på ca. 200 kbm nord for synken, hvorav en god del består av utskeidet kobbermalm. Mineraliseringen består av kobberglans med underordnet bornitt i kvarts-muskovittdominert pegmatitt. Det er også en del K-feltspat. Muskovitten har en tydelig lyst grønnlig farge. Kobbermineralene er typisk assosiert med kvarts og er gjerne anriket langs kontakten mellom kvartårer/-slirer og pegmatitt. Dette er analogt med det som finnes i Nesmark hovedgruve (TE170) mot sør og Fiskemyr (TE0320) i nord og på andre siden av Åmlivannet. Det er derfor høyst sannsynlig at det er samme mineraliserte hovedsone det har vært drift på. I bergveggen ved synken er pegmatitten blottlagt. Den har en mektighet på ca. 75 cm og skjærer gjennom foliasjonen i den omgivende metsandsteinen. Pegmatitten har strøk 000/40, mens sandsteinen har strøk 224/56. Koordinat: UTM 444830, 6582860 sone 32 Den andre synken, kalt Haralds Grube 2 eller Omlids Grube 2, er vesentlig mindre og tipphaugen er kun 75 kbm. Det er samme type mineralisering som i nr. 1. Den må være drevet på en parallell sone. Det er ikke funnet noen historikk angående disse gruvene. De er ikke inntegnet på P. Holmsens gruvekart fra 1898, men ble tydeligvis mutet i 1917 ifølge USB rapport fra 1976. Det kan være at driften er fra perioden rundt 1920.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Holmsen, Per , 1876
Åmdal verk. Nesmark gruve, vertikal- og horisontalt snitt 1:500, 1:50
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 145

Mathiesen, C. O. , 1977
Ang. kobberforekomstene ved Åmdals Verk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/2A;28 pages
Abstract:
Forekomstene ved Åmdals Verk, sølvførende kobbermineralisering knyttet til et ca. 1 650 m langt drag med kvartsganger i granitt, ga grunnlag for drift periodevis mellom 1690 og 1945 med en totalproduksjon av ca. 8 400 tonn Cu. Gjennomsnittlig kobbergehalt i utfordret gods lå på rundt 1 % i tidligere tider og 0,6-0,7 % i de siste driftsårene, men avtagende tendens mot dypet. Forekomstens gjenstående tonnasjer må ansees å være uten økonomisk betydning.

Vogt, J.H.L.
Åmdals kobberverk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 112;47 pages
Abstract:
Forf. tar for seg malmforråd og malmens tekniske karakter. Rapporten har først en historisk oversikt. Malmen beskrives som lange og smale kvarts-kobberkisganger i skifer nær kontakten til en granitt. Deretter beskrives gangenes "geologiske og mineralogiske karakter". Til slutt i rapporten er det utført beskrivelse av tidligere drift (tonnasje, gangflate, skeiding og oppredning, gehalt, gjenstående malm, størrelsen av malmen og driftens økonomiske resultat. Sammenstilling av rapport på s. 43.

Vogt, J.H.L. , 1886
Norske ertsforekomster. III-IV
;Alb. Cammermeyer;ARTIKKEL;Archiv for Mathematik og Naturvidenskab; No.10;s. 16-73 pages
Abstract:
III: Om den Thelemark-Sæterdal'ske ertsformation IV: De sølvertsførende gange ved Svenningdalen (Vefsn)

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0169.01 Dump
Sampler: Terje Bjerkgård
Comment: Kvarts-muskovittrik pegmatitt med aggregater av kobberglans, noe bornitt
No. of registrated element analyses = 1
TE0169.02 Dump
Sampler: Terje Bjerkgård
Comment: Kvarts-muskovittrik pegmatitt med aggregater av kobberglans, noe bornitt
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Haralds grube 2
(Object Id: 18958 43,01,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Tokke (3824)
Map 1:50000: Dalen (1513-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 444829 m. North: 6582860 m.
Longitude: 8.0289590 Latitude: 59.3808190
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Dette er synken kjent som Haralds Grube 2 eller Omlids Grube 2. Den er er vesentlig mindre enn hovedgruva lenger øst og tipphaugen er kun 75 kbm. Det er samme type mineralisering som i hovedgruva. Den må være drevet på en parallell sone. Det er ikke funnet noen historikk angående disse gruvene. De er ikke inntegnet på P. Holmsens gruvekart fra 1898, men ble tydeligvis mutet i 1917 ifølge USB rapport fra 1976. Det kan være at driften er fra perioden rundt 1920.


Analyse Results
from
Deposit Area 3824 - 043 Nesmark II

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0169.01 Dump 38760 -100 -100 -10 -10 251.0 300.0
TE0169.02 Dump 12890 -100 -100 -10 -10 85.0 70.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0169.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 140.00 -10 300 10 200
TE0169.02 -10.0 -10.0 -100 -10.0 120.00 -10 100 -10 100
------------------
Sample No. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0169.01 .29 -10 -10.0 100 100 2100 100 1600 -10
TE0169.02 .28 -10 -10.0 100 200 3800 120 300 -10


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway