English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 017 Hartveit skjerp
(Objekt Id: 5642)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)
Tilhører provinsen: Bamble Nikkelgruver

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 530074 m. Nord: 6535124 m.
Lengdegrad: 9.5227770 Breddegrad: 58.9546880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Biotitt-kvarts-feltspat gneiss Sedimentær
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granitt pegmatitt Intrusiv
Sidebergart Gabbro Intrusiv

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en liten gruve som ligger rett øst for husene på Midre Hartveit. Den består av en ca. 30 m lang stoll som går inn i nord-østlig retning. Den går inn langs foliasjonen i en lys biotittrik kvarts-feltspat gneiss og pegmatitt. I tilknytning til pegmatitten er det en del uregelmessige store aggregater av sulfider i fjellveggen rett ved åpningen. Det er også opptil cm-store flak av grafitt i ytterkanten av pegmatitten. Det er svært lite mineraliserte prøver å finne på den dels overgrodde 150 kbm tipphaugen. Det som finnes består av massiv magnetkis med små mengder kobberkis. Sannsynligvis var det prøvedrift her samtidig og i tilknytning med driften på Meinkjær.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, Arne , 1920
II. Nikkelgruber i Bamble
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.87;14 sider
Abstrakt:
In the present paper the author treats the geology of some deposits of nickelferous pyrrhotite in archean west of the Oslofjord in southern Norway. The deposits, which have been known for a long time, and have been subject to considerable mining operations, are situated shortly west of the fault, which separates the archean region in the west from the unmetamorphosed palaeozoic sedimentary and eruptive rocks of the "Oslo field" in the east. The archean rocks of the district have not up to the present time been adequately mapped or investigated, and the map accompanying this paper is the first result of a detailed mapping in the district. The region is considered to belong to the northern extremity of the so-called "Bamble formation", a complex of archean rocks, which has long ago been given this separate name on account of its containing unquestionable sedimentary rocks, such as quartzite, cordierite- and silimanite gneisses.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0256.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Samleprøve av sulfider fra overgrodd tipphaug
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 017 Hartveit skjerp

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0256.01 Tipprøve 1730 -100 -100 460 1150 -2.0 -10.0
TE0256.01 Tipprøve 1730 -100 -100 460 1150 -2.0 -10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0256.01 -10.0 30.0 -100 -10.0 140.00 10 -100 -10 -100
TE0256.01 -10.0 30.0 -100 140.00 10 -100 -10 -100
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0256.01 37.52 -10 30.0 800 700 15300 10 11900 -10
TE0256.01 37.52 10 -10


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse